Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2005/1. 2.o.

2005 A FIZIKA NEMZETKÖZI ÉVE

fotoA Fizika Nemzetközi Évének méltó megünneplését az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnöksége az idei év legfontosabb feladatának tartja. A fő cél az, hogy a fizikát népszerűsítsük az egész magyar társadalom, és ezen belül is kiemelten a Fiatalság körében. A népszerűsítés egyik legfontosabb eszköze lehet annak bemutatása, hogy mit adott a fizika az emberiségnek, életünk hogyan gazdagodott, kényelmünk, biztonságunk hogyan javult a fizika segítségével. Az ELFT az egész év folyamán nagyszámú rendezvényt kíván szervezni, illetve támogatni. Az alábbiakban ezek közül csak ízelítőül sorolunk fel néhányat:

Kérjük a Fizikai Szemle minden olvasóját, hogy kapcsolódjon be a Fizika Éve rendezvényeibe. A programokkal kapcsolatos információk az ELFT honlapján (http://www.kfki.hu/elft ) folyamatosan hozzáférhetőek. Kérjük továbbá azokat a kollégákat, akik bármilyen rendezvényt terveznek, hogy az ezzel kapcsolatos információkat juttassák el az ELFT Elnökségéhez (mail.elft@mtesz.hu), hogy azok a honlapra felkerülhessenek.

Az ELFT támogatja a Magyar Fizikus Hallgatók Egyesülete (MAFIHE) által a fizika népszerűsítésére tervezett megmozdulásokat. A MAFIHE az alábbi programokat tervezi:

Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnöksége