Fizikai Szemle
2005. február
LV. évf.


TARTALOM

CONTENTS

 • Z. Perjés: High precision gravitational experiments
 • P.A. Horváthy: Bolygómozgás és geometria I.
 • P.A. Horváthy: Planetary motion and geometry I.
 • Kuhlevszkij Szergej: Kapilláris-kisüléssel gerjesztett lágyröntgen-lézer
 • S. Kuhlevszkij: Soft X-ray laser stimulated by a capillary gas discharge
 • Kálmán Péter: Koherens röntgensugárzás keltése kristályban
 • P. Kálmán: Generation of coherent X-radiation in crystals
 • L. Ujfaludi: Weather and climate changes
MEGEMLÉKEZÉSEK COMMEMORATIONS
 • L. Keszthelyi: Peter Faragó
 • Zoltán Perjés, 1943-2004 (I. Rácz)
 • Krasznai István, 1933-2004 (Földes János)
 • István Krasznai, 1933-2004 (J. Földes)
INTÉZETEINK - TANSZÉKEINK RESEARCH INSTITUTES, EDUCATIONAL DEPARTMENTS
 • Our Research Institutes, Educational departments
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Pálfalvi László: A 2004. évi Eötvös-verseny feladata: a Kepler-probléma mágneses térben
TEACHING PHYSICS
 • L. Pálfalvi: A problem of the R. Eötvös Competition 2004: Kepler’s problem in a magnetic field
 • Képriport a 2004. évi Eötvös-verseny ünnepélyes eredményhirdetéséről (Harkai Zsolt, Radnai Gyula)
 • The closure ceremony of the 2004 R. Eötvös Competition (Zs. Harkai, J. Radnai)
TÁRSULATI ÉLET
 • Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 2004. évi díjai
NEWS OF THE PHYSICAL SOCIETY
 • Physical Awards 2004
MINDENTUDÁS A KÖZÉPISKOLÁBAN
 • Faigel Gyula: Orvosi képalkotó eljárások I.
SCIENCE IN BITS FOR THE SCHOOL
 • J. Faigel: Medical imaging methods I.
A FIZIKA VILÁGÉVE HÍREI
WORLD YEAR OF PHYSICS 2005 NEWS