Fizikai Szemle honlap

Tartalomjegyzék

Fizikai Szemle 2005/2. 73.o.

Intézeteink, Tanszékeink rovat

Folyóiratunk 2004-ben indította meg ezt a rovatot, azzal a céllal, hogy a magyar fizikusközösséget tájékoztassa arról, hogy milyen egyetemi és kutatóintézmények működnek hazánkban a fizika területén. Ennek kapcsán mindenekelőtt igyekeztünk összeállítani egy olyan listát, amelyik a szóban forgó műhelyeket felsorolja.

Felmerült az a kívánság, hogy ezt a szóban forgó jegyzéket közöljük le ebben a rovatban. Az alábbiakban felsoroljuk - az egyes városok névsorrendjében - a fizika és alkalmazásai területén hazánkban működő egyetemi tanszékeket és kutatóintézeteket - vezetőjük nevével -, amelyekről tudomást szereztünk. A lista valószínűleg még nem végleges, minden megjegyzést, korrekciót szívesen fogadunk. Különösen várjuk a főiskolai fizikai tanszékek adatait, amelyekre eddigi tájékozódásunk nem terjedt ki (ezeket kérjük a főszerkesztő címére küldeni: berenyi@atomki.hu). A rovat indításakor felkértünk néhány tanszéket, intézetet, hogy mutatkozzanak be a magyar fizikusközösségnek. Akkor is hangsúlyoztuk, és ezt most újra megtesszük, hogy minden egyes további hasonló intézménytől felkérés nélkül is szívesen látjuk a megfelelő ismertetést.

EGYETEMEK FIZIKAI TANSZÉKEI ÉS FIZIKAI KUTATÓINTÉZETEK MAGYARORSZÁGON

Budapest

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

Atomfizika Tanszék (Richter Péter műsz. tud. doktora)
Elméleti Fizika Tanszék (Kertész János akadémikus)
Fizika Tanszék (Mihály György akadémikus)
Kémiai Fizika Tanszék (Noszticzius Zoltán kém. tud. doktora)
Kísérleti Fizika Tanszék (Jánossy András akadémikus)
Nukleáris Technikai Intézet (Aszódi Attila )

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

Atomfizikai Tanszék (Kiss Ádám fiz. tud. doktora)
Általános Fizika Tanszék (Lendvai János fiz. tud. doktora)
Biológia Fizika Tanszék (Vicsek Tamás akadémikus)
Csillagászati Tanszék (Balázs Béla fiz. tud. doktora)
Elméleti Fizika Tanszék (Csikor Ferenc fiz. tud. doktora)
Geofizikai Tanszék (HorváthFerenc egyetemi tanár)
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék (Vattay Gábor fiz. tud. kand.)
Szilárdtestfizika Tanszék (Tichy Géza fiz. tud. doktora)

KUTATÓINTÉZETEK

Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézet (BAYATI) (Kálmán Erika kém. tud. doktora)
KFKI Atomenergia Kutatóintézet (Gadó János MTA doktora)
KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (Szőkefalvi- Nagy Zoltán fiz. tud. doktora)
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (Fancsik Tamás műsz. tud. kandidátusa)
MTA FKK Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet (Závoti József, műsz. tud. kandidátusa)
MTA Izotópkutató Intézet (Wojnárovits László, kém. tud. doktora)
MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézet (Balázs Lajos fiz. tud. kand.)
MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete (Kollár János, fiz. tud. doktora)
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet (Bársony István MTA doktora)

Debrecen

DEBRECENI EGYETEM

Elméleti Fizika Tanszék (Sailer Kornél MTA doktora)
Izotópalkalmazási Tanszék (Kónya József kém. tud. doktora)
KLTE-ATOMKI Közös Tanszék (Kiss Árpád Zoltán fiz. tud. doktora)
Kísérleti Fizikai Tanszék (Pálinkás József akadémikus)
Szilárdtestfizikai Tanszék (Beke Dezső fiz. tud. doktora)
Biofizikai Intézet (Szöllősi János biol. tud. doktora)

KUTATÓINTÉZETEK

MTA AtommagkutatóIntézet (Lovas Rezső akadémikus)
MTA Csillagászati Kutatóintézet Napfizikai Obszervatóriuma (Ludmány András fiz. tud. kandidátusa)

Győr

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

Fizika Tanszék (Horváth András egy. docens)

Miskolc

MISKOLCI EGYETEM

Geofizikai Tanszék (Dobróka Mihály műsz. tud. doktora)
Fizika Tanszék (Demendy Zoltán fiz. tud. kandidátusa)
Fizikai Kémiai Tanszék (Kaptay György műsz. tud. kandidátusa)

Pécs

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Biofizikai Intézet (Somogyi Béla egy. tanár)
Általános Fizika és Lézerspektroszkópia Tanszék (Német Béla egy. docens)
Elméleti Fizika Tanszék (Korpa Csaba egy. tanár)
Kísérleti Fizika Tanszék (Hebling János egy. docens)

Sopron

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Faipari Mérnöki Kar, Fizika Tanszék (Papp György )

MÉK Mosonmagyaróvár (Dóka Ottó egy. docens)

GEO Székesfehérvár (Csordásné Marton Melinda főisk. tanársegéd)

ATIF Győr (Zábrádi Antal főisk. adjunktus)

Szeged

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Biofizikai Tanszék (Maróti Péter biol. tud. doktora)
Elméleti Fizikai Tanszék (Gyémánt Iván fiz. tud. doktora)
Kísérleti Fizika Tanszék (Szatmári Sándor fiz. tud. doktora)
Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (Bor Zsolt akadémikus)
MTA Lézerfizikai Kutatócsoport (Bor Zsolt akadémikus)
Szegedi Csillagvizsgáló( Szatmáry Károly fiz. tud. kandidátusa)
Általános Orvosi Kar, Orvosi Fizika Oktatási Csoport (Ringler András biol. tud. kandidátusa)
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Kar, Fizika Tanszék (Nánai László fiz. tud. kandidátusa)

KUTATÓINTÉZET

SzBK Biofizikai Intézet (Ormos Pál akadémikus)

Veszprém

VESZPRÉMI EGYETEM

Fizika Tanszék (Szalai István egy. docens)
Fizikai Kémia Tanszék (Liszi János egy. tanár)