1992. május
Fizikai Szemle


TARTALOM

CONTENTS

 • Ralph A. Alpher: Az Ősrobbanás elméletének kifejlődése és elfogadtatása
 • R. A. Alpher: The evolution of the Big Bang theory and its acceptance
 • David Schramm: A könnyű elemek eredete
 • D. Schramm: The origin of the light elements
 • T. Toró: János Bolyai, a predecessor of the geometrical interpretators of dynamics
 • I. Mészáros: Tungsten research in Hungary
 • E. Sas: Honoring our distinguished colleague, Árpád Csekő
A FIZIKA TANÍTÁSA
 • Juhász András - Tasnádi Péter: Az energiaminimum elv illusztrálása egyszegyű demonstrációs kísérletekkel
TEACHING PHYSICS
 • A. Juhász - P. Tasnádi: Simple demonstration experiments visualizing the minimal energy principle
VÉLEMÉNYEK OPINIONS
 • T. Vámos: Thoughts about thinking
DOKUMENTUM
 • MTA - Főváros levélváltás
DOCUMENTS
NÉGYSZÖGLETES KERÉK
PROBLEMS