Bibliográfia173

 

 

Janovics Jenő írásai

Könyvek

Csiky Gergely élete és művei I-II. Budapest, 1900. 1902.

A magyar dráma irányai. Budapest, 1907.

A magyar dráma fejlődése. Budapest, 1913.

A Farkas utcai színház. Budapest, 1941.

Bánk bán nyomában. Kolozsvár 1942.

A Hunyadi téri színház. Cluj. 2001.

 

Színházi cikkek

1891.

A magyar Hamlet. Magyar Színpad, 1891. 5. sz.

Hamlet-alakítók. Magyar Színpad, 1891. 3. sz.

Melinda őrülete. Magyar Színpad, 1891. 10. sz.

1892.

Sonnenthal a mi Nemzeti Színházunkról. Színészeti Közlöny, 1892. 28. sz.

1899.

Blaha Lujza. Kolozsvári Lapok, 1899. I. évf. 10. sz.

Duse Eleonora. Kolozsvári Lapok, 1899. I. évf. 8. sz.

E. Kovács Gyula. Kolozsvári Lapok, 1899. I. évf. 2. sz.

Ermete Zacconai. Kolozsvári Lapok, 1899. I. évf. 19-20. sz.

Géczy Istvánról. Kolozsvári Lapok, 1899. I. évf. 5.

Jászai Mari. Kolozsvári Lapok, 1899. I. évf. 4. sz.

Lánczy Ilka. Kolozsvári Lapok, 1899. I. évf. 17. sz.

Misszió és üzlet. Kolozsvári Lapok, 1899. I. évf. 6. sz.

Szentgyörgyi István. Kolozsvári Lapok, 1899. I. évf. 1. sz.

Újházi Ede. Kolozsvári Lapok, 1899. I. évf. 13. sz.

1907.

A mai dráma. A fáklya, 1907. II. évf. 32. sz.

Évfordulón. Színészeti közlöny, 1907. 5. sz.

1911.

A dán Bessenyei: Holberg. Magyar Figyelő, 1911. I. évf. 22.sz.

A kolozsvári Orsz. Nemzeti Színház Shakespeare-előadásai és előadói 1850-től 1900-ig. Magyar Shakespeare Társaság, 1911. IV. évf.  3-4. sz.

Bánk bán jubileumára. Pesti Napló, 1911. nov. 12.

1920.

A magyar színészet jövője Erdélyben. Napkelet, 1920. I. évf. 1. sz.

Blaha-ünnep. Keleti Újság, 1920. szept. 11. III. évf. 199. sz.

Herczeg Ferenc. Keleti Újság, 1920. szept. 23. III. évf.  209 sz. ; Ellenzék, 1933. szept. 24.

Őszinte szavak. Ellenzék, 1920. máj. 7.

Shakespeare. Napkelet, 1920. I. évf. 4-5. sz.

Strindberg. Színészek Lapja, 1920. XLVII. évf. 2. sz.

Zenei Kolumbuszok. Ellenzék, 1920. okt. 10.

1921.

Hegedűs Gyula. Keleti Újság, 1921. dec. 11.

Madách Imre. Napkelet, 1921. II. évf. 2. sz.

Strindberg. Napkelet, 1921. II. évf. 5-6. sz.

Szentgyörgyi István. Ellenzék Naptára, 1921.

Vádat emelek. Keleti Újság, 1921. márc. 3. IV. évf. 47. sz.

1922.

Halló, itt Scarpia! Keleti Újság, 1922. jan. 18. V. évf. 13. sz.

1923.

A kolozsvári színház 25 éve. Újság, 1923. jún. 29.

A Szentivánéj álom. Keleti Újság, 1923. nov. 30. VI. évf. 225 sz.

Az erdélyi magyar színházak problémái. Keleti Újság, 1923. ápr. 10. VI. évf. 81. sz.

Az erdélyi színészet rémregénye. Keleti Újság, 1923. jún.8. VI. évf. 126. sz.

Egy színész jubileuma: Madass István. Keleti Újság, 1923. ápr. 19.

Egy színész jubileumára: Lengyel Vilmos. Keleti Újság. 1923. ápr. 15.

Kapunyitáskor. Keleti Újság, 1923. aug. 26. VI. évf. 192. sz.

Mese a terebélyes fáról, melynek ágai átnyúlnak a szomszéd portára. Keleti Újság, 1923. ápr. 1. VI. évf. 75. sz.

Nyílt levél Banu kultuszminiszter úrhoz. Keleti Újság, 1923. máj. 19. VI. évf. 112. sz.

Shakespeare Kolozsváron. Keleti Újság, 1923. okt. 5. VI. évf. 225. sz.

Szentgyörgyi István. Ellenzék, 1923. febr. 20. XLIV. évf. 40. sz.

Teremtsük meg az erdélyi drámairodalmat. Keleti Újság, 1923. ápr. I. VI. évf. 75. sz.

1924.

Kamaraszínház. Színház és Társaság, 1924. VIII. évf. 39. sz.

Theatres hongrois en Roumanie. Cultura, 1924. I. évf. nov. l.

1925.

A magyar dal géniuszának ünnepére. Blaha Lujza. Újság, 1925. XXVII. évf. 203. sz.

Ady emléke. Nagyvárad,1925. május 10.

Jókai és a színpad. Keleti Újság, 1925. febr. 19. VII. évf. 40. sz.

Magyar színészek Bukarestben. Keleti Újság, 1925. jan. 25. VII. évf. 20. sz.; Független Újság, 1937. IV. évf. 52. sz.; Hírlap - Arad, 1939. dec. 24.

Nu totul del stat. Rampa, 1925. nov. 11.

1926.

Becsületes igazgató kezében a koncesszió áldozatoknak és megfeszített munkának a vállalása. Nagyváradi Napló, 1926. júl. 21. XXIX. évf. 161. sz.

Blaháné. Színház és Társaság, 1926. X. évf. 1. sz.

Jászai Mari. Pásztortűz, 1926. XII. évf. 21. sz. ; Keleti Újság, 1926. okt. 13. IX. évf. 232. sz.

Százesztendős a Zalán futása. Nagyvárad 1926. jan. 26.

Új színházi törvény. Színházi Újság, 1926. XIII. évf. 23. sz.

1928.

A nagyváradi és kolozsvári színház frigykötése. Nagyváradi Napló, 1928. szept. 27.

Az öreg színház. Pásztortűz, 1928. XIV. évf.  7. sz. 292-296 p.

Búcsú. Színházi Világ, 1928. V. évf. 23. sz.

Circulus vitiosus. (Közönség és színház) Színházi Világ. 1928. V. évf. 5. sz.

1929.

A kolozsvári magyar színház válsága. Ellenzék. 1929. máj. 7.

Lessing.Nagyvárad, 1929, febr. 10.

Szentgyörgyi István. Színészek Lapja, 1929. XLVIII. évf. 4. sz.

1930.

Kevesebb, de jobb társulatot. Ellenzék, 1930. máj. 4.

1933.

Katona József. Hogyan fedezték fel a Bánk bánt Kolozsvárt? Keleti Újság, 1933. nov. 12. XVI. évf. 260. sz.

Ma 131 éve és ami 1792. nov. 11. óta történt. Pesti Napló, 1933. nov. 12.

1934.

Az ember tragédiája a színpadon. Pásztortűz, 1934. XX. évf. 5. sz.

Az ember tragédiája színpadon. Pásztortűz, 1934. XX. évf. 3. sz.

Az ember tragédiája. Keleti Újság, 1934. febr. 25.

Búcsú az öreg színháztól. Keleti Újság. 1934. aug. 5.

Ma száz éve, hogy az eltemetett Bánk bán feltámadt a kolozsvári színpadon. Keleti Újság, 1934. szept. 6-7.

Visszavonták "Az ember tragédiája" előadásának tilalmát. Keleti Újság, 1934. XVI. évf. 12. sz.

1935.

Ki volt Bölöny József? Visszaemlékezés a régi idők legnagyobb magyar színházbarátjáról. Független Újság, 1935. II. évf. 38. sz.

Örökölt-e harmincmillió lejt a kolozsvári Magyar Színház. Független Újság, 1935. okt. 5.

Szentgyörgyi IstvánTiborc-alakítása. A Bánk bán száz éve a színpadon c. kötetben. Budapest, 1935.

1936.

A magyar dráma első forradalmára. Csokonai Vitéz Mihály. Pásztortűz, 1936, XXII. évf. 23-24. sz.

A diadalmas színház. Aradi Közlöny, 1936. ápr. 5.

Biberach. Pásztortűz, 1936. XXII. évf. 1. sz.

1937.

A színjátszás 1918-1936 (a Metamorphosis Transylvaniae 1918-1936. c. kötetben. Kolozsvár, 1937.)

Ady Endre emléke. Pásztortűz, 1937, XXIII. évf. 21. sz.

Akiket nem tudott Budapest elhódítani. Ecsedi Kovács Gyula és Szentgyörgyi István. Pásztortűz, 1937. XXIII. évf. 4. sz.

Színészünneplés: Tóth Elek. Pásztortűz, 1937. XXIII. évf. 7. sz.

1938.

A százéves Peleskei nótárius. Független újság, 1938. okt. 29.; Pesti Napló 1938. okt. 9.

Kidőlt egy színész a sorból: Leöwey Leo. Pásztortűz, 1938. XXIV. évf. 8. sz.

Ma 25 éve, hogy megnyílt az új sétatéri Színkör. Keleti Újság, 1938. XXI. évf. 188. sz.

November 11. Keleti Újság, 1938. nov. 14. XXI. évf. 258. sz.; 1939. nov. 13. XXII. évf. 262. sz.

Színjátszásunk múltjának négy korszaka. Pásztortűz, 1938. XXIV. évf. 2-3. sz.

1939.

Amíg a Bánk bán a Nemzeti Színház színpadára eljutott. Pesti Napló. 1939. ápr. 2.

Ecsedi Kovács Gyula. Keleti Újság, 1939. febr. 16. XXII. évf. 37. sz.

Jancsó Elemér: Az erdélyi színészet hőskora. Nagy Lázár visszaemlékezései. Brassói Lapok, 1939. nov. 12.

Lessing tanításai. Független Újság, 1939. jan. 7.

Madách halálának hetvenedik évfordulóján. Keleti Újság, 1939. okt. 9. XXIII. évf. 232. sz.

Magunk vállának veregetése. Független Újság, 1939. dec. 15.

1940.

Az első magyar Hamlet. Pásztorrűz, 1940. XXVI. évf. 6-7. sz.

Cs. Acél Ilona. Pásztortűz, 1940. XXVI. évf. 3. sz.

Közönségnevelés a Farkas utcai színházban. Pásztortűz, 1940. XXVI. évf. 2. sz.

Szoborleleplezés. Brassói Lapok, 1940. ápr. 28.

1941.

A kilencvenéves Ditrói Mór. Magyar Nemzet, 1941. okt. 23.

A kolozsvári Nemzeti Színház megnyitása 1906-ban. Pesti Hírlap, 1941. nov. 9.

Hogyan épült fel a kolozsvári Nemzeti Színház. Ellenzék, 1941. nov. 8. LXII. évf. 256. sz.

Jászai Mari. Új idők, 1941. XLVII. évf. 17. sz.

1942.

Épül a Hunyadi téri színház. Pásztortűz, 1942. XXVIII. évf. 2. sz.

Szentgyörgyi István születésének századik évfordulója. Ellenzék, 1942. márc. 7.

Bevezető előadások a színházban

Csiky Nagymamája. 1900. nov. 18.

Szigligeti Csikósa. 1901. márc. 25.

Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac. 1906. jan. 28.

Herczeg Ferenc: Déryné ifiasszony. 1907. ápr. 20.

Csiky Gergely: A proletárok. 1908. jan. 11.

Csiky Gergely: A nagymama. 1908. febr. 22.

Sztárai Mihály: Az igaz papságnak tüköre. 1911. okt. 7.

Csokonay Vitéz Mihály: Gerson du Malheureux. 1911. okt. 30.

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. 1911. dec. 1.

Nagy Ignác: Tisztújítás. 1912. jan. 3.

Szigligeti Ede: A csilós. 1912. jan. 22.

Szigligeti Ede: Liliomfi. 1912. febr. 13.

Dóczy Lajos: A csók. 1912. márc. 5.

Csiky Gergely: A nagymama. 1912. márc. 11.

Herczeg Ferenc: Déryné ifiasszony. 1912. márc. 30.

Shakespeare: Felsült szerelmesek. 1913. okt. 7.

Shakespeare: III. Richard király. 1913. okt. 16.

Shakespeare: Makrancos hölgy. 1913. okt. 30.

Shakespeare: Romeo és Júlia. 1913. nov. 15.

Shakespeare: A velencei kalmár. 1913. nov. 27.

Shakespeare: Vízkereszt. 1913. dec. 16.

Shakespeare: A Windsori víg asszonyok. 1914. jan. 17.

Shakespeare: Othello. 1914. febr. 27.

Shakespeare: Lear király. 1914. márc. 22.

Shakespeare: Machbeth. 1914. ápr. 23.

Prológ Gorkij Maxim Éjjeli menedékhelyéhez. Színház és Társaság, 1922. VI. évf. 43. sz.

Jókai. Ünnepi bevezető előadás. Színház és Társaság, 1925. IX. évf. 5. sz.

Filmcikkek

Magyar kinematografia. Mozihét. 1915. október 31.; A magyar film olvasókönyve (1908-1943). Szerk.: Kőháti Zsolt. Bp. 2001. 240-241. p.

A magyar film gyermekévei Erdélyben. Filmkultúra, 1936. január 1.

Erdélyben született a magyar film. Pásztortűz, 1935. XXI. évf.  5-7. sz.

"The Great Alexander" (Korda Sándor). Független Újság, 1936. III. évf. 15. sz.

A sétatéri arénától az angol filmváros megteremtéséig... Erdélyi Szemle, 1936, XXI, 4.sz.

 

Janovics Jenőről szóló irodalom

Könyvek

Janovics Jenő - Emlékalbum. Kolozsvár, 1924.

Imre Sándor: Dr. Janovics Jenő és a színház. Kolozsvár, 1924.

Jordáky Lajos: Janovics Jenő és Poór Lili. Két színész arcképe. Bukarest, 1971.

 

Cikkek

Visky András: Janovics Jenő, avagy Az értékőrzés erkölcse In: Erdélyi Csillagok. Budapest, 1990. 10-26.p.

Szántai János: A magyar Pathé. Janovics Jenő - portrémontázs. Filmtett, 2002/ 9.

 

A kolozsvári filmgyártásról szóló irodalom

Könyvek

Welser Vitéz Tibor: A kolozsvári filmgyártás. Budapest, 1963. (Kézirat)

Jordáky Lajos: Az erdélyi némafilmgyártás története (1903-1930). Bukarest, 1980.

Cikkek

Krizsán Zoltán: Egy legenda és a tények. In: A hét évkönyve 1988. A film életei. Bukarest, 1988.

Xantus Gábor: Filmjáték Mozifalván. (Dokumentumfilm szemelvények). Korunk, 2002, III, évf. 1.