Szentháromság

Vereniging ter bevorde- ring van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland - Ingeschr. b.d. K.v.K 's Hertogenbosch
Nr 40217046
Giro: 1999017 (Utrecht)
Correspondentieadres Lord Kelvinstraat 14-1. 1098-SG Amsterdam beniklara@netscape.net
Hollandiai Katolikus Magyar Egyházközségi Hírlevél
Megjelenik 4 x évente - 2009/3 - september [2010/2]

Contactblad van de r.k. Hongaren in Nederland
Samenvatting
Onderstaand zijn de tijden en de locaties te vinden van de hl. missen verder een woorddienst voor de Hongaren in Nederland van begin juni t.e.m. eind augustus 2010. Op 22 augustus is in Vianen de traditionele jaarlijkse St Stephans-viering, te beginnen met kerkdiensten om 12 uur, verder lunch en bijeenkomst met feesttoespraak in het Hongaarse Ontmoetingscentrum in Vianen. In de september-editie geven wij de details van diensten in het najaar 2010. Wij berichten in deze editie o.a. over de opening van een gedachteniskerk aan het Trianon-drama in Verőce (in de Donau-bocht), gebouwd voor alle 15 milioen Hongaren, waar ze ook mogen leven, binnen of buiten de huidige landsgrenzen.
Szent István felajánlja a koronát a Magyarok Nagyasszonyának: csángó-magyar fafaragó munkája:


Szentmisék
istentiszteletekHága:

Rotterdam:

Vianen:


júni. 6

juni. 6

aug. 22

12.30 ó. szentm. 'Onbevl.Hart van Maria' Bloklandenpl. 15. (Pastoor Kwaaitaal)

15.00 ó. ima és áldozási istentiszt. Una Sancta, K. Doormanstr.337. (L. Elshout)

12.00 ó. ünnepi istentiszteletek: Vianen-i RK templom: Brederostraat 2. (lásd alábbi meghívón)
A szentmisék szeptember 1-től december 1-ig legközelebbi (szeptemberi) Hírlevélben lesznek olvashatók.


MEGHÍVÓ

SZENT ISTVÁN NAPRA VIANENBEN

A Hollandiai Magyar Federáció rendezésben hagyományos Szent István napi ünnepség lesz vasárnap, 2010. augusztus 22-én Vianenben (Utrecht mellett).

Déli 12.00 órakor a Vianen-i római katolikus templomban (Brederostraat 1.) közös istentisztelet lesz, melynek első részében protestáns részről az "Új Kenyér Ünnepét" tartják Ds. Tüski Márta vezetésével, majd közvetlenül utána, ugyanott, Szent István napi ünnepi szentmise lesz, melyen Ft. Havas István Sch. P. brüsszeli magyar lelkész szolgál.

Az istentiszteletek után a Vianeni Magyar Otthonban (bejárat a Langeweg 145-el szemben) meleg harapnivalóra, kötetlen beszélgetésre és ismerkedésre van lehetőség.

15.00 órakor ugyanott ünnepi előadást tart Nickl Károly a következő címmel:

"A magyar nép Szent István tisztelete versben, dalban, imában, Pusztína és Passau között."

Az egész napi programra minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség.Születések, keresztelők:

2010. március 8-án született Delftben a Kulcsár család harmadik gyermekeként kislányuk Johanna, Sára.

2010. március 20-án Naardenben keresztelték Senf Carola és Martin van Tol kislányát, aki a keresztségben Maxime nevet kapta.

A gyermekeknek és szüleiknek Isten áldotta szép jövőt kívánunk.
Elhunyt Vizi László

2010 május 11-én Arnhemben elhunyt Vizi László, a hollandiai magyar közélet ismert, nagytekintélyű tagja.

A "Ridder in de Orde van Oranje-Nassau" királynői kitűntetéssel dekorált bányamérnök Tatabányán született 1922 február 24-én.

Az 1956-os események után Hollandiába jött, ahol vezető szerepe volt több magyar egyesületben. Alapító tagja és három évig elnöke volt a Hollandiai Római Katolikus Egyházközségi Tanácsnak, megalakulása után több évig volt az Attila cserkészcsapat parancsnoka, a KMEM/Pax Romana mozgalom aktív résztvevője.

Május 18-án helyezték örök nyugalomra, családi sírban, az Arnhem-i Moscowa temetőben. Emlékét őrizzük!


Cserkésztáborok

........
.
A hollandiai Attila cserkészcsapat június 26-27-én sátortábort rendez a Brabanti Sprinkhorst cserkésztanyán. A táboron a Köln-i magyar cserkészcsapat leány és fiúcserekészei is részt vesznek. Portya, számcsata, népi játék, tábortűz mellett a tábor legemlékezetesebb eseménye a vasárnap délutáni cserkészavatás lesz, melyre a szülőket is várják. Ugyanakkor a cserkészet iránt érdeklődők is eljöhetnek ismerkedésre, de kérjük ezt előre e-mailben jelezni. A tábor részletei és a jelentkezés módja az Attila csapat Hírlevelében olvashatók:       Attila csapathírlevél

A Magyar Cserkészmozgalom 100 éves fennállása alkalmából Jubileumi Cserkésztábor lesz július 30-tól augusztus 8-ig a németországi Kastl melletti Hárshegy cserkészparkban.
A nagyszabású táborba Nyugat-Európa 14 magyar cserkészcsapatából várják a résztvevőket, szép számú hazai résztvevő cserkész mellett.
A jubileumi táboron, melyen kiscserkésztanya, két leány, két fiú altábor, vándor (regőscserkész) altábor, felnőttcserkész altábor és a tábortörzs lesz, Attila csapatunk is képviselteti magát és pedig a Sas őrs cserkészei által. Érdeklődés szintén az     Attila csapathírlevél    weboldal alapján.


Érdemes
lelőhelyek
a 'Hálón'
Egyházi honlapok:

Magyar Katolikus Egyház
(hírösszefoglalók, intézmények, rendek, címek)

Virtuális Plébánia modern, sokoldalú, pasztorációs honlap

Szervezetek honlapjai:

HÁLÓ

Magyar Karizmatikus Mozgalom

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Jelentős katolikus irodalom (honlapok):

Katolikus Lexikon

Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Új Ember
katolikus hetilap

IGEN
katolikus havilap és hírlevél (2-hetente)

Képmás
családmagazin

Katolikus web- kiadványok gyűjteménye
200 magyar és 25 külföldi honlap
Ifjúsági honlapok:

Regnum Marianum
90 éve volt a trianoni békediktátum

90 éve darabolták szét a nagyhatalmak az ezeréves Kárpátmedence-i Magyarországot, megbontva annak földrajzi, etnikai, kultúrális összetartozását. Trianonban szétverték a történelmi Magyarországot anélkül, hogy az ország oka lett volna a háborúnak.


A Kárpát Medence természetes vonulata űrhajóból nézve

"... Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz...."

Juhász Gyula Trianon című versének képes-zenés pps változata innen letölthető:Trianon

A magyarok a csonka Hazában és a nagyvilágban egyaránt megmozdultak hogy ezt az igazságtalanságot 2010. június 4-én a nagyvilág elé vigyék:

A Versailles-i Trianon palota előtt tiltakozó gyűlést tart a Magyarok Világszövetsége.
A New-York-i Egyesült Nezetek palotája előtt tiltakoznak az amerikai magyarok.
Verőcén, a Dunakanyarban felavatják az egy év alatt felépült a Kárpát-Haza Templom emlékhelyet.

A Trianon-i tragédia évfordulójára emlékhely épült a Dunakanyarban, Verőcén. Kezdeményezője Verőce polgármestere, Bethlen Farkas volt.

Az emlékhely felavatására 2010. június 4-én kerül sor, melyen a magyar nemzeti gondolat számos közismert tekintélye vesz részt. A méreteiben szerény épület nem egy keresztény "templom" a szó hagyományos értelmében, hanem egy emlékhely.

A kívülről kápolna jellegű építmény belsejében néhány a magyarság kereszténység előtti szimbóluma kapott helyet (és ezért nem 'templom'). Díszes felavatására 2010. június 4-én kerül sor. A Magyar Koronaőrök Egyesületének tagjai kísérik a helyszínre a Szent Korona másolatát, a Vitézi Rend pedig 120 történelmi zászló alatt vonul fel!

Az emlékhely közadakozásból épült. A gyűjtést a Julianus Barát Alapítvány azzal a céllal is szervezte, hogy legyen egy hely a Kárpát-medencében, ahol Trianon tragédiájára, az elszakított nemzetrészek összetartozására lehet emlékezni és ahová az összetartozás jegyében minden magyart várnak.

Reklámmentes honlapok
Startlap
Startpagina
Wikipedia lexikon
Internet Értelmező Szótár
Google
legjobb kereső

Új Magyar Évezred
negyedéves, érték- orientált kiadvány

Magyar Népdalok a Világhálón
300 zenélő népdal- kotta gyűjtemény

Hírlevelünkről:

Négyszer évente megjelenő egyház- községi Hírlevelünk- ket minden érdeklő- dőnek megküldjük, aki azt kéri, e-posta címmel rendelkezik és azt megadja.
A Hírlevél utolsó száma (esetleges programváltozá- sokkal) a weben is olvasható:
Hollandiai R.K. Egyházk. Hírlevél

E-posta címeiket továbbra is várjuk. Aki nem tart igényt Hírlevelünkre, kér- jük jelezze azt. Köszönjük!


Szerkesztőség: nickl001@planet.nl

Nyomtatáshoz Hírlevelünket a web-oldalunkról kell az Internet Expolorer-be behívni, ott a pagina instelling -gel a széleket 8 mm-re beállítani, majd az afdrukvoorbeeld -del ellenőrizni és azután nyomtatni.
Böjte Csaba ferences atya emlékezetes beszéde a csíksomlyói nemzeti zarándoklaton

Magyarországról ezévben már két zarándokvonat érkezett a pünkösdi csíksomlyói Mária búcsúra. Ahol ezek megálltak vagy áthaladtak, lelkes tömeg várta őket az állomásokon örvendve, zászlókat lengetve, számtalan könnyet fakasztva magyar arcokon...
Az ünnepi szentmisén a szentbeszédet -a százezret meghaladó tömeg előtt- Böjte Csaba atya mondta. Lelkesítő beszéde bepillantást ad a bátor emberszeretetébe, mely nyomán már közel 2000 gyermeknek ad hajlékot Erdélyben.
"Szép ez a hatalmas bazilika, mert a mi Urunk, Istenünk építette, mert hittel, imádsággal, bűnbánó szívvel megtöltöttük. Annak idején Csíkban gyerekkoromban hallottam, hogy a zarándoklásra sosincs rossz idő, legfennebb gyenge ember. Örvendek, hogy nem lettünk táposok. Nem ijedünk meg az esőtől, a széltől, a gondoktól, a bajtól. Mert sajnos tudom, hogy van sok gond, baj: az ember leül a gyóntatószékbe és hallja, hogy "most vesztettem el a munkahelyemet", "a bank el akarja venni a házamat" - krízis, gond, nehézség, családi viszályok, betegségek. És Anyánk, az egyház összegyűjt bennünket, hogy imádkozzunk és együtt közösen mondjuk, hogy "Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!" Igen, testvéreim, a keresztény ember a nehézségek közepette nem elkeseredik, nem leül a földre, nem elbújik az árnyékba, hanem imádkozik, összeteszi a kezét és kéri az élő Istent, aki azt mondotta nekünk, hogy bármit kérünk az ő nevében, megadja azt nekünk. Imádkozunk. Imádkozunk és tanulunk Istentől, az ő drága édesanyjától és népünk nagyjaitól, nemzetünk szentjeitől.
Mária tizenvalahány éves fiatal lány, amikor az Úr Angyala megszólítja és felkéri, hogy vállalja a Kis Jézus megszülését, felnevelését, és a Szűzanya nem nyafogva, kiutat keresve mondja, hogy ő nem tanulta meg az istenszülést, nevelést, a Megváltó nevelését, ilyen tantárgy nem volt az ő iskolájában. Nem abból indul ki, hogy ő emberi korlátai között mire képes, hanem tudja azt, hogy Isten, aki a teremtés hajnalán mondta, hogy "Legyen!", és lett, képes továbbteremteni ezt a világot - általunk. S ezért alázattal kimondja: "Legyen nékem a te igéd szerint!"
Drága barátaim, a nehézségek, a gondok közepette ne a korlátainkat nézzük csupán. Kicsik vagyunk, egy marék porból teremtett bennünket az Isten, de az élő Isten teremtett bennünket, és arra hívott, hogy legyőzzük a gondjainkat, nehézségeinket, összefogjunk. Olyan csodálatos a mi Urunk, Istenünk: karácsony éjszakáján közénk jön. Tarisznyájában csak a Mennyei Atya szeretete, jósága. Üres kézzel jön közénk, és nem azt mondja, hogy -Mennyei Atya, hát ki írta ennek a megváltásnak a forgatókönyvét, hát itt semmi nélkül hogy lehetne itt új világot teremteni?". Hanem hittel, végtelen szeretettel meghirdeti az Újszövetség nagy törvényét, a szeretet parancsát, és egyszerű embereket, pásztorokat, halászokat, vámosokat szólít meg, és egy új világot teremt számunkra. Persze akkor is voltak nehézségek, a mi Urunk, Istenünk is Jeruzsálem falai előtt leborul és sírva mondja, hogy "hányszor próbáltalak összegyűjteni benneteket, mint kotlós a csibéit, de hát nem akarjátok". De Jézus Krisztus nem bedobja a törülközőt, hanem virágvasárnap újból bevonul Jeruzsálembe és próbálja összegyűjteni az ő népét. Sajnos akkor is nagyon sokan hiányoznak. És Jézus erre nem azt mondja, hogy "hát fiúk, megpróbáltuk, tettem én csodát, prédikáltam, nem akarjátok, nem megy, hát ne erőltessük". Nem ezt mondja a mi Urunk, Istenünk, hanem nagycsütörtökön újból hívja az apostolait, megmossa a lábaikat, olyan szép, hogy saját kezével nyújtja a falatot tanítványainak, eteti őket.
Nagycsütörtök, nagypéntek: szörnyű, szomorú dolgok. Húsvét hajnalán Jézus Krisztus feltámad, s Mária Magdolnának első szava az, hogy "nem baj, ne is szólj a többieknek, találkozunk Galileában, folytatjuk ott, ahol abbahagytuk, nem kell megtorpanni, a Mennyei Atya szeret benneteket, fog ez menni". Döbbenetes, nem? Hihetetlen.
Gyengék vagyunk, kicsik vagyunk, de annyira vigasztaló Istennek ez a kitartó szeretete. Olyan szép az emmauszi tanítványokkal való találkozás története. Ezek az emberek idáig vannak mindennel, Krisztussal, megváltással, fáradtak, csalódottak, letörtek és elindulnak hazafelé. Aki akar maradjon, csinálja, de nekik elég volt. És milyen szép, hogy az élő Isten, Jézus Krisztus szembejön velük, átdöfött szívvel és lábbal, kézzel, s megkérdezi tőlük: "Fiúk, mi a baj?" "Hát te vagy az egyetlen Jeruzsálemben aki nem tudod, hogy mi történt ott?" "Hát mi történt?" S Jézus meghallgatja saját sztoriját, mintha ott se lett volna. Bíztunk benne, hittünk, követtük, nem jött össze, kész, vége, megyünk haza, csalódtunk. Milyen döbbenetes, hogy Jézus Krisztus nem elítéli ezeket az embereket, nem megkérdezi tőlük, hogy "akkor miért kellett hogy ezer idegen, Simon segéljen a kereszt hordozásával?" Hanem elkíséri ezeket az embereket átdöfött lábbal. Jeruzsálemtől távolodnak ezek az emberek és Jézus elkíséri őket és útközben olyan szépen beszél hozzájuk, olyan szeretettel szól, hogy ők maguk azt mondják, "lángolt a szívünk, míg hallgattuk őt". Milyen szép! Ezeknek az embereknek éjnek idején annyira lángol a szívük, hogy van erejük visszamenni és felébreszteni a többieket is, hogy "fiúk, él az Isten, feltámadt, van remény, van jövő, bízzatok!" Milyen szép! ..."
[A teljes beszéd meghallgatható és letölthető az   Erdély Ma   honlapról: ]