Firka

ISMERTETŐ1991 tavaszán jelent meg a FIRKA első száma. Az első évfolyamnak mind a négy számát Magyarországon nyomtattuk ki, és a nyomtatáshoz szükséges anyagi támogatást teljes egészében az Eötvös Loránd Fizikai Társulat biztosította. A további évfolyamok már kolozsvári nyomdákban láttak napvilágot. Az anyagi feltételeket az EMT ekkor már saját forrásaiból tudta biztosítani. A harmadik évfolyamtól kezdődően a folyóirat kéthavonként jelenik meg és nem csak példányszámát, de külalakját és tartalmát illetően is határozott fejlődés mutatható ki. Folyóiratunk célkitűzéseit az ötéves évfordulóra írt beköszöntőben így fogalmaztuk meg: "Arra vállalkoztunk, hogy olvasóinknak (diákoknak, tanároknak) nyújtsunk valamit a fizika, a kémia, az informatika tárgyköréből. Céljaink sokrétűek voltak: a közömböseknek szerettük volna felkelteni az érdeklődését, az érdeklődőkkel szerettük volna jobban megkedveltetni és a tehetségeseket szerettük volna irányítani e tudományok magasabb szintjei felé." Mindezeket a célkitűzéseket nem könnyű megvalósítani, ha figyelembe vesszük azt is, hogy olvasóink mind életkoruk, mind tudományos felkészültségük tekintetében egy igen széles skálán helyezkednek el. Hiszen ebbe a csoportba beletartoznak - a hatodikos kisdiáktól kezdve, az egyetemi hallgatón át a nagy tapasztalatú középiskolás tanárig - oktatásügyünk legjelentősebb generációi. Ma már folyóiratunk minden számát úgy állítjuk össze, hogy ezen széleskörű olvasóközönség elvárásainak meg tudjunk felelni.

/Az ismertető szövege idézet az "Emlékkönyv a Firka 10 éves évfordulójára" című kiadvány előszavából/