Magyar Filozófiai Szemle
Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának folyóirata
2004. 3.


TARTALOM

Boda Mihály: Szabálykövetés: a jog. H. L. A. Hart jogelmélete, és elméletének következményei

Horváth Gizella: Egy tisztviselő filozófus. Maine de Biran és a vajúdó modern Franciaország

Ötvös Csaba: Plótinosz és Allogenész. Lábjegyzetek egy késő-antik polémiához

DOKUMENTUM

Gottlieb Fichte: Zürichi előadások

Weiss János : Adalékok a tudománytan születéséhez

TÁJÉKOZÓDÁS

Szegedi Nóra: Irányzatok a 80-as és 90-es évek Kant-kutatásában

SZEMLE

Frideczky Frigyes: Jacques Attali: Blaise Pascal, avagy a francia szellem


Vissza a borítólapra