Magyar Filozófiai Szemle
Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának folyóirata
1999. 6.


TARTALOM

Csikós Ella: Józan ész és spekuláció. Reid és Hegel a közvetlen bizonyosságról

Geréby György: Amit Anselmus és Gaunilo mondtak egymásnak

Heidl György: Órigenés és Ágoston a Paradicsomról

Kiss Endre: A posztmodern elemei a misszionálás szemszögébol

Kókai Károly: Osztrák szellemi befolyások a fiatal Lukács György esztétikájában

Láng Benedek: Asztrológia a késo középkori tudományos diskurzusban

Lányi András: A környezet fogalma a humánökológiában

Ruzsa Ferenc: Remények és csalódások

Schwendtner Tibor: A filozófia és a mély unalom

Simonyi András: A Hilbert-program és Gödel nem-teljességi tételei

Tárczy Szilvia: A lex naturalis és a lex naturae jelentése a 17-18. században

Tengelyi László: Önkonstitúció és élettöténet a késoi Husserlnél

DOKUMENTUM

Rathmann János: Hamann recenziója a Tiszta ész kritikájáról

Németh Csaba: Richardus de Sancto Victore Nonnullae allegoriaejának magyar fordításához

Richardus de Sancto Victore: A szövetség sátrának néhány allegóriája

TÁJÉKOZÓDÁS

D. Dennett: A kultúra evolúciója

Boros János: Elmagyarázta Daniel Dennett a tudatot? (Interjú D. Dennettel)

Boros János: Tudat, tudatosság és heterofenomenológia. (Megjegyzés Daniel Dennett metodologiájához)

SZEMLE

Betegh Gábor: A strasbourgi Empedoklész-papirusz

Pléh Csaba: Martin Kusch: A pszichológizmus

Pléh Csaba: Steven Shapin: A tudományos forradalom

Schmelowszky Ágoston: Késő ókori mozaik

Solt Kornél: Egy magyar nyelvű Eco-kötet margójára

Somos Róbert: Az újplatonizmus rövid története

Kiss Lajos András: A diszkurzív politika természetrajza

Klima Gyula: Aquinói Szent Tamás: A világ örökkévalóságáról


Vissza a borítólapra