Magyar Filozófiai Szemle
Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Bizottságának folyóirata
1999. 1/3.


TARTALOM


Laurent Stern: Brentano tétele

Menyes Csaba: Az észlelés és az időtudat Husserl 1905-ös előadásai alapján

Losoncz Alpár: A világfogalom értelmezései a fenomenológia ösvényein

Hubert Schwyzer: Wittgenstein és a nyelv autonómiája

Újvári Márta: Realizmus, redukció és brentanói reláció

Forrai Gábor: Vannak-e szemantikai tények? – Quine a referencia meghatározatlanságáról

Demeter Tamás: Saját funkció: pro és kontra

Rédei Miklós: A kvantumlogika Birkhoff--Neumann fölfogása

Béndek Péter: Az "autoritás" és a jelentés elmélete

Balázs Zoltán: A szabad akarat hierarchikus elmélete

Thomas Luckmann: A modern társadalmak erkölcsi rendje: erkölcsi kommunikáció és indirekt moralizálás

DOKUMENTUM

Lakatos Imre: A tudomány társadalmi felelőssége – A szükségszeruség, Kneale és Popper (Forrai Gábor fordításában)

TÁJÉKOZÓDÁS

Jancis Long: Lakatos Imre Magyarországon

Michael Dummett: Nyelv, gondolkodás, logika és az analitikus filozófia története antirealista nézőpontból (Fabrice Pataut interjúja)

Kurt Weinke: Norma- és értékváltozás filozófiai szemszögből

Boros János: Kritika és szolgálat ( Huszadik filozófiai világkongresszus, Boston 1998. augusztus 10 -16)

SZEMLE

Zágoni Miklós: A tudat magyarázata (D. C. Dennett: Consciousness Explained)

Bíró Gábor: A tudatos elme egy nem-reduktív funkcionalista megközelítésben (D. J. Chalmers: The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory)

Simonyi András: Gondolkodó gépek? (Millican–Clark [eds.]: Machines and Thought. The Legacy of Alan Turing)

Horváth Edit: Reális tudás (L. M. Alcoff: Real Knowing. New Versions of the Coherence Theory)

Molnár Krisztián: Az összemérhetetlenség tézise (H.Sankey: The In-commensurability Thesis)

Novák Zsolt: Realizmus és szkepticizmus (Újvári Márta: A szkepticizmus kihívása)


Vissza a borítólapra