A múzsából lett papné – Márton Gabriella: 3/3

A férj visszaemlékezése szerint: „A régi időben a szalon asztalkájának tálcáján fényképek hevertek. Köztük láttam Ady képét is. A hátán ezek a sorok: »A sarkon állok lázban égve. Várva, / Merről villan meg hófehér ruhája, / Várom a régi, ifjú vággyal, kedvvel, / Várom a régi diákszerelemmel – / – Még csak kétszer láttam…«

[A Lázban című költemény második szakasza]

Sokáig megvolt ez a vers, de feleségem halála után elkallódott.”

Ötvös Béla újságíró lejegyezte, hogy amikor Kulcsár Andornak a felesége a váradi újságírókról mesélt, mindig kiemelte Ady Endre különös tehetségét, akit zseninek tartott.

Márton Gabriellát tiszteletes asszonyként is szép emlékek fűzhették Ady Endréhez, ha hinni lehet a visszaemlékezőknek. Ezek után jó lenne megtudni, hogy találkoztak-e még az életben. Mert a lehetőség meglett volna rá, leginkább1915 május havában. Ekkor ugyanis Ady fiatal feleségével, Boncza Bertával Révre kirándult, ahol megtekintették a Tündérvár nevű szorost, meg a Zichy-cseppkőbarlangot is. A barlangban állítólag ma is látható Csinszka bejegyzése!

A kirándulásról 1915. május 25-én Csinszka levélben számolt be Dénes Zsófiának: „Most sokáig jártunk a vidéken. Voltunk Réven, a Zichy-féle cseppkőbarlangban. Én már ötször néztem meg, de megéri. Valahol kint a háborúmentes időben világcsodát csinálnának belőle…”

Csinszkáék valószínűleg nem mentek be a faluba, mert akkor nem kerülték volna el a református parókiát, ahol igazi meglepetésben lett volna Adynak része. Ha ez a találkozás megtörtént volna, arról bizonyosan beszámolt volna Csinszka – akár a Dénes Zsófiának írt levelében –, hiszen sokkal jelentéktelenebb dolgokat is szorgalmasan lejegyzett…

Márton Gabriellának gyermekkorában szívburokgyulladása volt, amit nem tudott kinőni, s emiatt szívbillentyű-bántalomban szenvedett, amit akkor még nemigen tudtak kezelni. Mindössze 38 évesen, 1922. szeptember 22-én halt meg. Réven temették el, ahol tizenhárom évig volt tiszteletes asszony. Férje, Kulcsár Andor 48 évi révi lelkészi szolgálat után, 1957-ben kivándorolt leányához az ausztráliai Sydneybe. Ott is halt meg. Az ezt követő évtizedekben feleségének fejfája elkorhadt, a sír sokáig jeltelen maradt, mígnem 1994. június 26-án egy bensőséges ünnepség keretében, születésének 110. évfordulójára az Erdélyi Kárpát Egyesület bihari osztálya és a Nagyváradi Ady Társaság a következő feliratú sírkövet állította az egykori tiszteletes asszonynak:

„MÁRTON GABRIELLA / KULCSÁR ANDOR / révi ref. lelkész felesége / 1884–1922 / ADY ENDRE / első váradi szerelme

Impresszum   -   Szerzői jogok