társadalom
« Vissza

A pártbüró jelenti…

Bizalmas és titkos Bihar megyei pártdokumentumok az 1956-os forradalom napjaiban

A híres-hírhedt lenini jelszó: „Minden hatalmat a szovjeteknek!” romániai változata a gyakorlatban úgy valósult meg, hogy minden hatalom a kommunista pártvezetés kezébe összpontosult. Helyi viszonylatban a legfelsőbb hatalmi szerv a Román Munkáspárt tartományi bizottsága bürója volt, alárendeltségében álltak az államigazgatás, a közigazgatás helyi szervei, valamennyi intézmény, szervezet, gazdasági egység, vállalat stb., és csak a párt központi vezetőségének tartoztak számadással és annak utasításait, politikáját váltották valóra.
A mai olvasó számára nem mond sokat az akkori nagyváradi pártvezérek neve, inkább csak a teljesség kedvéért soroljuk fel azok nevét, akik az 50-es évek derekán teljhatalommal intézték a mai Bihar megyénél jóval nagyobb (10.500 km-es) Nagyvárad tartomány 858 ezer (ebbol 244 ezer magyar nemzetiségű) lakosának sorsát (1956-os hivatalos adatok). Nagyvárad tartományt egyébként a román közigazgatás szovjet minta szerinti átszervezésekor hozták létre, 1952. szept. 24. és 1960. dec. 24. között létezett adminisztratív egységként a Román Népköztársaságban, 1956-ban a felszámolt Arad tartomány északi részével egészült ki, 1961–68 között Körösvidék tartomány néven létezett a megyerendszer visszaállításáig.
A 17 tagú tartományi pártbüró élén Iosif Banc elsőtitkár és Szász András másodtitkár állott, volt még két titkár, Fuciu Marţian és Ghişa Iulian, a pártszervek szekciójának vezetője Kaloczkai Andrei, a propaganda és agitációs szekció feje Szántó István volt. Bürótagok: Bolojan Victor, Fazekas Ludovic, Uniţa Liviu, Litvin Florian, ionuţ Vasile, póttagok: Kis Vasile, Staicu Tiberiu, Negruţiu Emil, Fodor Alexandru, Tóth Iolanda. Amint a vezetéknevekből kikövetkeztethető, vigyáztak, hogy a nemzetiségiek is megfelelő arányban képviselve legyenek, sőt még a gyengébbik nemnek is volt egy képviselője. A párthierarchiának nagyobb volt a jelentősége a középkori hűbéri ranglétránál (feudális hierarchiánál); s csíráiban magába hordozta a későbbi egyszemélyes csúcshatalmat. Az igazán fontos döntéseket egy szűkebb csoport, a pártbizottság aktívája hozta meg, de a végső szót az első titkár mondta ki, s ő közvetítette a legfelső pártvezetés utasításait is.
Nagyvárad tartomány 11 rajonból (a magyar közigazgatásban használatos járáshoz hasonló egység) állott 1956-ban: Belényes, Borosjenő, Élesd, Honctő, Körös, Margitta, Nagyszalonta, Nagyvárad, Székelyhíd, Szilágysomlyó, Vaskoh – ezek első titkárai a tartományi pártbizottság tagjai is voltak. Ennek ellenére a rajonokért a tartományi pártbüró egy-egy tagja is felelt, a nagyobb akciókat, kampányokat ők irányították, ellenőrizték a helyszínen, vagy hozzájuk futottak be az első jelentések a rajonban történtekről.


1 / 20 arrow