Nyelvápolás
Tar Károly: Svédországi magyarító szószedet

   Ezen az oldalon a kedves olvasó korábban Tar Károly kiadás előtt álló könyvének, a Svédországi magyarító szószedet részleteit olvashatta, ami ebben az évben a Lélektani Szaknyelv Megújításáért (LSZM) közhasznú alapítvány gondozásában megjelent.
   A Molnos Angéla Magyarító könyvecskéjének kiegészítésének szánt Svédországi magyarító szószedet ára 20 korona, melyet ha egy borítékban elküld a szerkesztőség címére, akkor postázzuk Önnek a könyvet.

A Svédországi magyarító szójegyzék előszava:

   Szeretettel üdvözlöm a messzi északon, Svédországban, Skandináviában élő magyart, aki kezébe veszi e füzetecskét. Sokak együttműködésével Tar Károly gyűjtötte hozzá a címszavakat, kereste ki a megfelelő tiszta szókínálatot különböző forrásokból és nem csekély mértékben saját gazdag erdélyi magyar szókincstárából, amit szívében, lelkében hordoz. Rám csupán az a feladat hárult, hogy munkája külalakját hozzáigazítsam a Magyarító könyvecskéhez, hiszen ezzel együtt válna igazán hasznossá. E füzet végén megtalálható ez utóbbinak ismertetője.
     Kívánom, hogy a kedves olvasó ugyanannyi örömöt leljen e két kiadvány használatában, mint amennyit nekünk elkészítésük jelentett. Kívánom, hogy e füzetecske a Kárpátokon túl is erősítse csodálatos, ősi nyelvünk mély tiszteletét és szeretetét, a határokat és nemzedékeket átívelő együvé tartozás tudatát és picike lámpásként jelölje a távolra szakadtaknak a hazatérés útját.

Molnos Angéla


A szószedet a Magyar Elektronikus Könyvtár oldaláról letölthető: www.mek.oszk.hu