A szerkesztő asztala
Megjelent az Ághegy nyomtatásban

A nyomtatás nehézségeiről

   A 648 oldalas, 28 oldalon, színes mellékleteket tartalmazó kötet a kolozsvári NIS Electronics nyomdájában készült. Első nyomatával nem lehettünk elégedettek, többek között a nyomda számítógépes hibái miatt. Balázs Viktória és dr. Kónya Balázs, két számítógépes munkatársunk felfedve a hibák eredőit, megerősítették a nyomdát újranyomási szándékában és a szakmai hibák leírása mellett, kitértek az Ághegy különleges és sajátos helyzetére is, amelynek alapján érthető válik, hogy a kötet kivitelezésének fiaskója nemcsak a szerkesztőt hozta kényes helyzetbe, hanem a folyóirat egész közösségének önzetlen munkáját sérti.
   "Az antológia teljesen önerős vállalkozás, a művészek ingyenesen bocsátották a szerkesztő rendelkezésére alkotásaikat, önzetlen segítők ingyenesen szerkesztetik, javítják, rendezik a beérkezett írásokat. A kiadvány léte és a több száz északi magyar alkotó összefogása a szerkesztő lelkes szervezésének köszönhető. Az Ághegy sajnos nem tud fizetett kiadót, tördelőt, fotóst, szerkesztőt alkalmazni, a beérkezett anyagok minősége is változó, az idősebb írók közül sokan most ismerkednek az elektronikus eszközökkel. A nyomdai kiadás teljes mértékben önerőből (részben a szerkesztő pénzéből) valósulhatott meg, ez ideig semmilyen támogatást nem kapott a folyóirat (ezért is választotta a szerkesztő az Önök olcsó nyomdáját)? Az Ághegyben jelentkező alkotók semmiképp sem járultak volna hozzá egy ilyen kiadáshoz? A jelenlegi nyomtatott változat sértő minden az Ághegyben közlő szerző számára, rengeteg ember munkáját tette semmissé."
   Mentve, ami menthető, a már elkészült első nyomathoz, a NIS Kiadó segítségével, elkészítettük a nyomdahiba-javítást tartalmazó mellékletet. Az így megmentett kötetek fél áron vásárolhatóak, és remélhetőleg hozzájárulnak majd a folyóirat szélesebb körben való terjesztéséhez. Az újranyomás folyamatban van, reményeink szerint novemberben már eljutnak előfizetőinkhez a hibátlan példányok. Az újranyomott példányok ára 90 korona.
Számlaszámunk: PG 404 86 10-2

Postázás nélkül

   A háromnegyedkilós kötet folyamatosan átvehető (lesz) a következő címeken:
Tar Károly, Lund, Landsdomarevägen 1, tel: 46 145 364,
Patachich Csilla, Klubban Stockholm, tel.: 8 560 514 50; 0714951300
Balogh IIona, Stockholm, Mörbylund 27, 6 tr., tel: 85 39 63
Nagy Gábor (Binus) Kauppiaankatu 32, 10300 Karjaa, Finnország, tel.: 00358 19 231 242
Kovács Ferenc, Oslo, Kirkevn 75 A
Szűcs András, Budapest, tel.: 131 2356, Stockholm, tel.: 8 5912 0195
Kakassy Béla, Budapest,  Nyíregyháza u.56, tel: 1290 1842.
   Ha lehet, elkerüljük a postázást, mert sajnos, a kötet postai eljuttatása külföldre meghaladja, Svédországban pedig megközelíti a könyv árát. Támogatóink a befizetett összegnek megfelelően egy vagy több kötetet kapnak az első és a második nyomatból, ilyenformán a postai költségek további növekedésével kellene számolnunk.

Visszhang

   A kötet első bemutatójára Kolozsváron került sor. Fodor Sándor, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke örömmel vállalta a kötet méltatását, hiszen az antológiában számos erdélyi eredetű alkotó írásai és képzőművészeti munkája is szerepel, és az Ághegy műhellyé válását elősegítendő, ilyenformán is szorgalmazhatta a két írói csoportosulás kapcsolatainak elmélyítését. Jó sajtóvisszhangot kapott az Ághegy több erdélyi magyar lapban, rádióban. És a tévében is megemlékeztek megjelenéséről.

Szabadság, 2003. július 10., 2. oldal
Skandináv magyar irodalom Kolozsváron
   Az ág hegyén terem az értelmiség: azok a rügyek és virágok, amelyek széppé teszik az életet - derült ki az Ághegy - skandináv magyar irodalmi és művészeti lapfolyam bemutatóján, amelyre kedden délután 6 órától került sor a Phoenix könyvesboltban. A skandináv országokba kivándorolt magyar művészeket és alkotásaikat tömörítő irodalmi-művelődési lapfolyam 2002-2003 között megjelent lapszámait egy kötetbe foglalva jelentette meg a kolozsvári NIS Kiadó, így az erdélyi könyvbarátok egyben szerezhetik meg, és ismerkedhetnek meg belőle a skandináv magyar (és nem csak) művészeti élettel. A küllemében is tetszetős kötet méltatója, Fodor Sándor író elmondta: a folyóirat arról a szellemi közösségről szól, amely azt létrehozta, egy közösség törekvésének ad hangot, miközben erősíti is azt, és hírt ad tevékenységéről annak a nagyobb közösségnek is, amelyhez tartozik. A Skandináviába szakadt magyarok közölnek benne verseket, elbeszéléseket, regényrészleteket, zenei, színházi, képzőművészeti beszámolókat, ugyanakkor a kötet erősségét jelentik a fordítások is. A méltató elmondta: a skandináv országokban az 56-os forradalom után jelentek meg az első magyar tollforgatók, akik felkeltették az érdeklődést a magyar irodalom iránt a befogadó országban. A lap rövid történetét a szerkesztő, Tar Károly ismertette. Elmondása szerint a 2002-ben indult folyóirat száz olyan fiatal és idősebb alkotót sorakoztat fel, akik néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt valamelyik skandináv országban telepedtek le. A szerkesztő értékelése szerint Skandináviában hozzávetőlegesen annyi magyar él, amennyi Kolozsváron, és közülük is az Erdélyből kitelepültek a legaktívabbak. Az Ághegy olyan komp kíván lenni, amely ezt az emigrációs irodalmat összekapcsolja az anyaországival, ugyanakkor azonban a műhely szerepét is betölti. A könyvbemutató végén Sebesi Karen Attila színművész szemelgetett a lap "terméséből", néhány verssel örvendeztetve meg a közönséget.
Sándor Boglárka Ágnes

   A Koppenhágai Hamvas Béla Klub honlapja http://hjem.get2net.dk/hamv.laz/GinkgoEdo1.html közli az Ághegyben bemutatott Gergely Edit Edo több írását.
   Neves budapesti zenei folyóirat átvette a szerkesztő Maros Miklós stockholmi zeneszerzővel készített terjedelmes beszélgetésének egy részét.
   Az Ungváry Tamással készített interjú volt az alapja annak a az előadásnak, amelyet a neves zeneszerző, a bécsi zenetudományi egyetem tanára tartott nemrég a Peregrinus Klubban.
   Stockholmi ismerősei, Kertész Imrének is megküldték antológiánkat. Az Ághegy 5. számában Kertész Imre dicsérete című külön rovatunkban foglalkoztunk az első magyar Nobel-díjas író svédországi jelenlétével.
   Az Ághegy szerkesztői, a lapfolyam hangos kiadására készülnek Koppenhágába, Helsinkiben, Oslóban és Stockholmban is. A rendezvények helyét és pontos időpontját a megfelelő időben közöljük.

Elszámolás

   Az Ághegy nyomtatásának tervezésekor végzett számolások azt mutatták, hogy kétszáz támogató, egyenként 15-20 euró befizetésével, 3000-4000 eurót gyűjthetünk össze, és ennyi szűkösen talán elég lesz a kötet kis példányban való elkészítésére. Ezzel szemben összesen 56 támogatótól 1250 euró érkezett.
   Kiemelkedő támogatóink Kovács Ferenc 1650 norvég korona, Sulyok Vince 1350 norvég korona, Bodoni-Lindh Anna 400 svéd korona, Szente Imre 300 svéd korona, Szabó házaspár 500 svéd korona és a Maros házaspár 400 korona. (Benczédi Ilona, Dániel Éva és Bodoni-Lindh Anna felajánlott képzőművészeti munkáit árverés útján nem tudtuk értékesíteni.)
   A begyűlt összeget a szerkesztő 670 euróval kiegészítette 1920 euróra, amiért a NIS Kiadó 370 kötetet készített.
   A megfelelő nyomda kiválasztását keresve, Kovács Ferenc, szerkesztő-helyettes, egy magyarországi vállalatnál érdeklődött, ahol kis példányszámban kötetenként 4500 forintot kértek, a jó minőségi munkára képes kolozsvári Glória Nyomda 200 példányért 18,10 eurót, 400 példányért 9,89 eurót. 600 példányért 7,14 eurót, 1000 példányért pedig 4,9 eurót kért kötetenként. A NIS Kiadót választva a kötetenkénti ár 5,18 euró.
   Könyvünk valóságos árának kiszámításánál a következőket kellett figyelembe vennünk:
   Protokoll példányok: 123 darab (A könyv kolozsvári bemutatóján és előtte szerkesztőségeknek, rádiónak, tévének 32 darab; Kolozsvárról Budapestre szállítás díjrészeként 35 darab; magyarországi támogatásunkat elősegítendő, Szűcs András intézőnk rendelkezésére, a különféle minisztériumok és alapítványokhoz és szerkesztőségekhez eljutandó 32 darab, svédországi magyar intézményeknek, egyesületeknek 20 darab, a Zoras Ilona ingyenes Svédországba szállításáért az utasok rendelkezésére 3 darab; Kovács Ferenc, szerkesztőhelyettesnek tájékoztatásul 1 darab).
   Szállítási költségek: 270 euró (Kolozsvárról Budapestre a 35 köteten kívül 40 euró, Budapesten Szűcs Andráshoz, a Norvégiába küldendő címre és a Zoras buszhoz ismételt szállítások 60 euró. Malmőből Lundba és Stockholmba szállítás valamint onnan a Helsinkibe tartó hajóhoz való szállítás költsége 90 euró. Az újranyomott kötetek szállítási költségeire 80 euró.)Az összes kiadások: 1920+270 euró (ez is a szerkesztő költsége) = 2290 euró.
A megmaradt könyvek száma: 247
Egy kötet ára: 2290:247 = 9,35 euró.

Következmények
   A NIS Kiadó az első nyomat hibáinak kiigazításául nyomdahiba-javítás mellékletet nyomtatott, és vállalta 150 példány újranyomását, amelyből támogatóinknak, a befizetett összegnek megfelelően juttatunk példányt vagy példányokat. A fennmaradó összegekért hibajavítással ellátott példányokat adunk, amelyek árát legalább 5 euróban állapítjuk meg.
   Azt az összeget, amit az ezután jelentkező esetleges vásárlóktól kapunk (142 első nyomatos kötet x 5 euró = 710 euró; 20 újranyomott x 9 euró = 180 euró; összesen 890 euró) a szerkesztő költségeinek (1040 euró) visszatérítésére fordítjuk.
   Amennyiben valamiféle intézményes vagy alapítványi támogatáshoz jutna az Ághegy (melyért többek között a Stockholmi Magyar Nagykövetség segítségével is szüntelenül folyamodunk), az anyagi haszonélvezés látszatát is elkerülendő, könyvünk árát újraszámítjuk és a különbözetnek megfelelően, újabb köteteket jutatunk támogatóinknak.

Kényelmetlen levelezés

   Mit tehet az ember, ha közügyi levelére olyan választ kap, mintha levelét hibás címre küldte volna. A következő levelet a svédországi Anyanyelvünk Közösség elnökének címeztük és másolatát néhány az ügyben érdekelt személyiség is megkapta.
Kedves Nilsson Gyöngyvér!
   Eljött az ideje annak, hogy újra megkérdezzem: lehetséges-e az anyanyelvünk második könyvecskéjének kiadása, amely vitathatatlanul a svédországi magyarok anyanyelvápolását szolgálná? A Svédországi magyar nyelvjavító szószedetről van szó, amelyről már leveleztünk, és amelynek kiadása eddig attól függött, hogy az első könyvünkként megjelentetett Vallomások az anyanyelvről című könyvecskénket sikerül-e eladnunk. Ezt a könyvet ajánlásomra az Anyanyelvünk Alapítvány akkori elnökének, Lázár Oszkárnak a kiegészítéseivel az Alapítvány 5000 koronás és a Magyarok Világszövetségének ugyanennyi támogatásával jelentettük meg. Jól emlékszem, amikor Lázár Oszkár helyébe választottunk kedvesen és őszintén azt mondtad, hogy "bár nem tudok kitűnően magyarul, de jó szervező vagyok". Ez minden bizonnyal így van, de a Vallomások az anyanyelvről című kötetünk egy évig Pesten állt az általam megadott szálloda címén, ahonnan egy része el is tűnt, merthogy érdekes és a magyaroknak fölöttébb hasznos könyvről van szó. Eljártam, hogy a hiányt pótolják és így összesen hatszáz darab könyvet saját pénzen újra Pestre szállítattam, amit végül, féléves raktározás után, magamnak kellett Svédországba szállíttatnom és címedre irányítanom a kedves Zoras cég segítségével. Ennek immár egy esztendeje, amiért is remélem, hogy a könyv általam ajánlott 20 koronás áron el is kelt, hiszen azt javasoltam, hogy magyar egyesületként kb. húsz darabot vállaljanak értékesítésre. Ez persze nem lehet kényszer, de mert minden magyar egyesület alapszabályzatában azt olvashatjuk, hogy megmaradásunk és kultúránk ápolását vállalják, reményünk nem alaptalan, hogy az alapítvány első könyve gazdákra lel, ami azt jelenti, hogy a beruházott 5000 koronánk helyett tízezer jut a pénztárunkba. Szerény véleményem szerint, ez pedig azt jelenti, hogy az Alapítványt pénzével jól gazdálkodtunk és, ha nem is az egész pénzt, de legalább a nyereséget úgy kamatozhatjuk, hogy kiadjuk a nagyon is szükséges magyarító szószedetünket, amely tervem szerint megszerkesztve, Szente Imre jeles költőnk tanácsaival, és Dr. Molnos Angéla professzornő előszavával, rövidesen nyomdába és terjesztésre kerülhetne. Dr. Molnos Angéla, aki a nagysikerű Magyarító könyvecske szerzője (ötödik kiadása folyamatban van), ismerve svédországi törekvéseinket és az Anyanyelvünk ténykedéseit, úgy kívánt segíteni rajtunk, hogy rám bízta 80 darab könyvét, a bevételek felét pedig felajánlotta fordítsuk a Svédországi magyarító szószedet kiadására, amely Magyarító könyvecskéje ötödik kiadásának mellékleteként jelenhetne meg.
   Kedves Gyöngyvér, kérlek, hogy a fentiek mérlegelésével segíts ennek a nemes ügynek a véghezvitelében. Elsősorban azzal, hogy legalább az első könyvünk hasznát fordíthassuk az új könyv kiadására. Másodsorban azzal, hogy a nálam található maradék (közel félszáz) Molnos-könyvet 40 koronás áron eladhassuk azzal a kitétellel, hogy a vásárlók ingyen kapják az együvé tartozó, később kinyomtatott Svédországi magyarító szószedet.
   Harmadszor beleegyezésedet kérem ahhoz, hogy a második könyvünk elején, az első könyvünkhöz hasonlóan feltüntethessünk, hogy ez az Anyanyelvünk Közösség második könyve, amit reményeim szerint majd több más könyv is követ, bizonyítva ezzel a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének eltökélt szándékát anyanyelvünk kitartó ápolására.
   Szép őszt kívánva, de nyár-meleg üdvözlettel, biztató válaszod reményében:
Tar Károly

Nilsson Gyöngyvér válasza:
   Részemről érdektelen, hiszen még mindig a nyakamon vannak az "előző akció" könyvei melyeket Oscartól "örököltem".
   "Jag har ingen kommentar" - mondhatnám béketűrően és azon töprenghetnénk, hogy miért vállalta az elnök asszony megbízatásunkat, ha két esztendeje nem érdekli az anyanyelvünk ápolásának előmozdítására hozott határozatunk végrehajtása. De mert a címzettől erre nem kaptam választ, levelet írtam a SMOSZ elnökének.

Kedves Bihari Szabolcs!

   Mellékelten küldöm Nilsson Gyöngyvérnek írott levelem és az ő válaszát, amelyből kiderül, hogy kérésemet, amelyben egy évvel ezelőtt arra kértem folyamodjon segítségedért, hogy az Anyanyelvünk által megszavazott,többszöri utánajárásaimmal kinyomtatott és Svédországba szállított Vallomások az anyanyelvről című magyarságmegtartó könyvünk 600 példányát olymódon terjessze, hogy minden magyar egyesületnek küldjön 15-20 darabot 20 koronás áron. Ilyenformán nemcsak a befektetett 5000 korona térült volna meg, hanem ugyanennyi hasznot hozott volna. Mivel kézikönyvről van szó, amely évtizedek múlva sem avul el, a terjesztés soha sem késő. Kérlek, segíts ebben, hiszen közügyről van szó. Egyébként nem azért választottuk meg Nilsson Gyöngyvért, hogy "nem érdekelje" ez a dolog. Kérlek, vedd fontolóra, hogy az ilyen és minden más strucc-magatartás nem szolgálja azokat a nemes célokat, amelyekért vezetéseddel számosan áldozatokat hozunk. A következő könyvünk megjelenését én továbbra is az Anyanyelvünk égisze alatt kívánom kihozni, de erre is "nem érdekel" választ kaptam, akkor, amikor Molnos Angéla is felajánlotta segítségét. A tőle kapott 80 kötetből immár negyvenet sikerült eladnom, 40 koronás áron, ami bizonyítja, hogy van érdeklődés anyanyelvünk ápolására, és az új kötet támogatására is, hiszen a Molnos Angéla Magyarító könyvecskéjét azzal adtam az olvasók kezébe, hogy jövőre megkapják a Svédországi magyarító szószedetet is.
   Kedves Szabolcs!
   Tudom, hogy sokféle dolgod közül lehet fontosabb is, mint a könyvek ügye, ezért is nem neheztelek azért, hogy eddig egyetlen levelemre sem válaszoltál, de most kérlek, tégy valamit, hogy a dolgok ne visszafelé folydogáljanak, hanem előre, a mindannyiunknak kedvező mederben. Ha vannak is személyes sértődések, a közügyekben illendő felülemelkednünk mindenféle ügyeken.
   Melyhez hasonló jókat kívánva, tisztelettel, híved:
Tar Károly
Lund, 2003. szeptember 10.
Lapzártáig nem érkezett válasz.

Bolygót Bolyainak

   Bolyai János születésének kétszázadik évfordulója alkalmából számos emlékeztető rendezvényt tartottak világszerte, amit a svédországi magyarok is megelégedéssel nyugtáztak. Ezen felbuzdulva, Bernát Béla munkatársunk kezdeményezésére, a Magyar Liget, a dél-svédországi magyarok családi lapjának szerkesztősége (http://hhrf.org/magyarliget) aláírásgyűjtést indított annak érdekében, hogy nagy tudósunk az őt megillető nemzetközi kitüntetésben részesüljön a világon egyedülálló felfedezéseiért.
   Most azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy minden lehetséges módon, minden hazai és nemzetközi fórumon járjon el annak érdekében, hogy Bolyai János a világon eddig megítélt kitüntetéseknél nagyobb elismerésben részesüljön, hiszen munkásságának értéke magasan fölötte áll mindannak, amit eddig az emberi elme kiválóságai kigondoltak.
   Kérjük, hogy nevezzenek el róla valamely égitestet vagy világűri jelenséget, és ezzel biztosítsák a nagy magyar tudós hírnevének fennmaradását. A nemzetközi elismerést mutató okiratot a Magyar Tudományos Akadémia vállalhatná és megkülönböztetett, cselekvő módon megőrizhetné.
   Támogatását remélve és várva megkülönböztetett tisztelettel:
   A Magyar Liget olvasói nevében:
Tar Károly
Svédország, Lund, 2003. 08. 01.

Levelünk magyar és angol változatát folyamatosan eljuttatjuk a különféle Akadémiáknak, a tudományos- és művelődési intézeteknek .