Lundi Lap
6. évfolyam, 34. szám, 2003/2
Az integráció

   A kisebbségek két napja
   Nyilvános vita a főtéren. Beilleszkedni - igen! Beolvadni - nem! Beszélgetés a lundi polgármesterrel. Kiállítások a művelődési házban. Hol voltak a magyarok?

Mi ez?

   Nyakatekert magyar szavakat kellene használnunk ennek a fogalomnak a lefordítására, és különböző összefüggésekben különféleképpen magyarázhatnánk. Így például Molnos Angéla Magyarító könyvecskéjében EGYSÉGESÜLÉS-re magyarítja. Ha valaki viszont nem hallott erről a magyar szóról, akkor a BEÉPÜLÉS-t, az IDOMULÁS-t stb. használja még akkor is, ha az említett szótárban az ASSZIMILÁCIÓ címszó alatt is ugyanezeket a szavakat találja. Ezért engedelmet kérek, hogy a közismert és meghonosodott nemzetközi szavaink további használatára.
   Tehát az integrációról szólok a Lundi Integrációs Napokról.

LUNDs Kommun

   Önkormányzatunk becsületesen próbálkozik valamit összehozni e téren. Van "Integrációs egységtervünk", "Sokré-tűségi programunk", valamint "Személyzetpolitikánk" is, melyek mind a nem-svéd származásúak integrációját szorgalmazzák. Még egy megbízott (Ombud) is bekapcsolódott e tervek megvalósításába és fejleszti sokrétűségünket. Kommunális pénzekből él a Lifs is (Lundi Bevándorló-egyesületek Szervezete) minden média-eszközével együtt. Az újság, a rádió, a világháló mind nagyszerű megvalósításai ezen törekvéseknek.

Szállingózott a nép, aztán a kíváncsiak megálltak egy-egy szóra. A tér sarkában szimultán sakkverseny folyt.

   Persze minden olyan svédesen történik: a nemes célkitűzést kevesen követik és sajnos nincsenek meg a törvényes eszközök az integráció valóraváltására.

A Lundi Integrációs Napok

   Szeptember 5-én és 6-án érdekes dolgok történtek városunkban: A főtéren nyilvános vita (panell-debatt) folyt a főpolgármester, néhány egyetemi tanár és kutató, és persze a bevándorlók részvételével. A színházban népi táncokkal szórakoztatták az érdeklődőket. A könyvtárakban és a Stadshallenben tudományos értekezleteket hallgathatott a sajnos nagyon kisszámú közönség

A főtéri összejövetel elnökségében ismert helyi politikusok

   A Folkparkenben szombat este folklórműsort adtak elő és egzotikus ételeket szolgáltak fel a résztvevő bevándorló-egyesületek. NEM VOLT ROSSZ!!!

Megállapíthatjuk:

   Integrációs-politika és jóakarat van, úgy az országos, mint a helyi viszonylatban. Céltudatos munka és eredmények viszont nincsenek. A bevándorlóknak nincsen kisebbségi státuszuk, nincs országgyűlési képviseletük nincs sem önkormányzatuk, sem befolyásuk. A legnagyobb igazságtalanság a munkapiacon és a médiában tapasztalható: a bevándorlók foglalkoztatottsága sokkal kisebb, mint arányuk az összlakosságban és jelenlétünk a tévében, a sajtóban, és más hatalmi pozíciókban a nullánál is kevesebb!! Ezt kellene TÖRVÉNYILEG szabályozni (kvótázni) s csak azután lehetne beszélni az integrációról, "egységesülésről" ha így jobban hangzik.

Lennart Prytz polgármester

   Szeptember 5-én újból beigazolódott az, hogy AKI AKAR látszani, valamit felmutatni, érdeklődést felkelteni, az itt megteheti.   A Koncertterem előcsarnokában különböző szervezetek, vállalatok, bevándorló-egyesületek állítottak ki népviseletet, fényképeket, turisztikai információt és szolgáltak felvilágosítással értékeikről, hagyományokról, jelenlegi tevékenységeikről, azaz LÉTÜKRŐL! Ott voltak a lengyelek, a görögök, a finnek, a szerbek, de a mieink a Magyar Kultúrfórum sehol. Amerikában azt mondják, hogy aki nem látszik az nem is létezik!!! Van ebben valami?
   A Lifs derekasan kivette részét az Integráció napjainak szervezéséből: hirdetésekkel, szórólapokkal, rádióban, mindenütt népszerűsítette az eseményt és utána kellemes táncestét rendezett. A vezetőség akar, és tehetségéhez mérten tesz is az integrációért. Ezenfelül élvezi a kommun vezetőségének bizalmát és támogatását.
   A Lundi Lap Társasága is megtette amit tehetett: kis standot rendeztünk újságunk a MAGYAR LIGET, irodalmi folyóiratunk az ÁGHEGY és Tar Károly író könyveinek bemutatására. Videó-interjút készítettünk az integráció témájáról Lennart Prytz, a lundi Önkormányzat elnökével, Erdős Bartha István mérnökkel Svedalaból és Hima Freningel, aki a kommun új integráció-ügyvezetője. Álláspontjukat, véleményüket a Lifs-rádió, Övergränsen - LIGET című magyar adásában vasárnaponként délután 4 és 5 óra között a 99,1 Mhz-es hullámhosszon közöljük.

A Lundi Lap Társaság képviselői

Befejezésül

   Szeptember 10-én a Kultur-fórum szervezésében gyönyörű operett-estén vehettünk részt a Fäladsgarden nagytermében. A Kolozsvári Állami Magyar Opera 6+2 énekese -zenésze jó műsorérzékkel és szerzett örömet a száznál is nagyobb létszámú közönségnek. Jól énekeltek, táncoltak, nevettettek.
   A kolozsváriaktól hallhattuk a következő jó viccet:
   Mit nem szeretnének hallani a svédek mi szánkból?
   - Azt a köszöntést, hogy "Jó reggelt, szomszéd "!!!
   Jó, mi? És ez is mond valamit a mi integrációnkról?
Ajtony László

Ajtony László az interjú előtt megmutatja Hima Freningelnek a Magyar Liget igazolványát.

Most jelent meg

   Erdős Irma jeles színművészünk életpályáját mutatja ebben a könyvben élettársa: Dr. Erdős Bartha István. A svédországi magyarok által is ismert és szeretett művésznő hagyatékából válogatott írások (napló-részletek, levelek, beszélgetések, neves emberek visszaemlékezései, lapokban megjelent méltatások), fényképek és dokumentumok sorakoznak ebben a tetszetős, a kiváló tehetségű művésznőnek méltó emléket állító nagyon szép könyvben, amely nemrég a marosvásárhelyi Prisma Kiadónál látott napvilágot. Megrendelhető a 040-404 832 telefonszámon.

Egy hír

   A lundi nagykönyvtárban a tavaly még szabad-könyvespolcokról kikölcsönözhető magyar könyveket levitték a pincébe. Ha többen olvasnának magyarul és a magát "Kultúrfórumnak" nevező egyesület valóban törődne a művelődéssel, akkor bizony ez nem történhetett volna meg.

Itt a lundi magyar rádió!

   Magyar adás: vasárnap 16:00-17:00
   Interneten is hallgatható a www.lifs.org címen.Nyelvjavító

   Egy faramuci mondat, avagy hogyan zagyválunk magyar-idegenül felsőbbrendűségünket fitogtatva:
   A heurisztika problémaorientált fázisainak pejoratív strukturáltsága definiálható pragmatikus tréningjeink kvantifikáltságának transzcedentális motiválásával és szimbolikusan vizionálható vitalitásunk metodológiájának kunjukturális planifikálásával.