Koppenhágai Lap
4. évfolyam, 11. szám, 2003/2
Ez történt Koppenhágában

   Nohát megint megtettük, amit megkövetelt a haza (a MAGosban;-)
   Felléptünk június 14-én szombaton 11-15 óráig a Koppenhágai Nemzetközi Napon, amely a mintegy 120 különböző fővárosi 'etnikai' csoport egyesületeinek bemutatkozására szolgált, négy helyszínen, a Fővárosi Önkormányzat szervezésében, az 'etnikai egyenlőség' jegyében.
   Felléptünk a főtéren, mégpedig kis kiállítási bódénkon három papírzászlóval, egy dánnal, egy lyukas magyarral, és egy lyukas EU zászlóval. Ez utóbbira többen rákérdeztek, és rövid válaszunkra, miszerint a vállalkozás értelmének kifejtése várat még magára mindenki úgy tett, mintha nem csak rögtön értené, de egyet is értene a dologgal. (A magyar zászlóra senki nem kérdezett rá, pedig majdnem ugyanazt mondtuk volna, talán avval a kiegészítéssel, hogy ma a szent koronával takargatni az otthuni vadkapitalista pénztekerészeti, lassan minden fontosat elnyelő feneketlen sötét lyukat szerintünk talán nagyobb botrány, mint a hajdani vörös csillagos. Hm?!)
   Ildi a zászlókat tűzi ki, Karcsi a programokra írja (az egész teret körüljárva később), hogy a Béla Hamvas Klub magyar egyesület?

Ervin, iván, Felix, Ildikó, László

   Felléptünk még három kis kiállítással. Mégpedig Ungváry Ildi szépen kipreparált, és belülre ügyesen felrakott színes új grafikáival. Vincze Ivánnak a B.H.G.I.M (Béla Hamvas Gruppe for Intuitiv Musik) történetéről szóló anyagaival, grafikai kottákkal, fotókkal, stb. az egyik külső falon. Valamint Lázár Ervin János 170, álmok nyomán készült 'mandala rajzával' (1989-1993 Dánia-Magyarország-Svédország), ami egy kis plakát alatt egyetlen kisebb füzetben állt nézegetésre készen azoknak, akik felfigyeltek e lehetőségre.
   Oda voltak még készítve a maradék dán nyelvű Hamvas könyvek (Északi korona & Titkos történet, esszék; elvihetően, esetleges 50 koronás utánfizetéssel, vagy visszaküldve), valamint a honlapunkon a Koppenhágai Hamvas Béla Klubról, illetve a névadóról szóló, valamint tőle fordított anyagok ingyen elvihető kópiánkként.
   Voltak még szép fehér trikóink a B.H.K. és "Szabadulóművészeti front" feliratokkal, no és Ildi, kisfia Ginkgo, valamint Ervin rajzaival, illetve Ivánnak a 'zenekarvezetőnek' egy kottája képével díszítve.
   Végül pedig, de természetesen nem utolsó sorban felléptünk a nagy színpadon, és a téren is intuitív zenekarunkkal, a B.H.G.I.M-el. A színpadon az újonnan nősült dán intuitív zeneteoretikus, és zeneszerző lelkész, Jörgen Lekfeldt MO-NU-MENT című darabját adtuk elő amolyan esküvői ajándékként is, a talán néha kicsit csodálkozó, de jóindulatú és szép számú közönség által barátságosan megtapsolva a végén. Iván, Ildi, Ervin, László mellett velünk játszott ezúttal Felix Becker (itt élő német-argentin 'akrobata') is harsonáján.
   A téren Ivánnak erre az alkalomra 'írt' (főként rajzolt;-) darabját adtuk elő egy óra múlva, amikor nem ment annyira zajos tánc-zene folklórprogram, vagy a néha komolyan idegesítő 'szünet-diszkó' éppen. A több, mint 20 perces játékban a 'tutti és a szóló' között váltogattunk a grafikák ábrái szerint inspirálódva (vagy nem;-). Sajnos a szintén tervezett harmadik fellépésre (Calr Bergström Nielsen: juni 14 című darabját játszottuk volna) már mindenki elfáradt, Félix elment, így ez már kimaradt.

A magyar bódé

   Állandóan több százan mászkáltak a bódék között, és/vagy nézték a fellépőket, akik között voltak diszkót táncoló kendős muszlim lánykák, ghánai dobosok, más afrikai széplányok avval a szinte hihetetlen zenei érzékükkel lenyűgözően mozogva, stb.   Mi sem panaszkodhattunk az érdeklődésre, kérdeztek, vittek az anyagokból szépen, stb. Inkább a magyarokat hiányoltuk olykor, mind a látogatók, mind a résztvevők közül. A magyar nagykövetség 'természetesen' a füle botját sem mozgatta meg. Ott volt persze mindannyiunk Kovács Karcsija Magdikájával (aki egyfolytában a csárdást hiányolta, de hát mi invitáltuk a táncos K. Jánost és csoportját is).
   Valamint felbukkant Vető János (Nah Te), aki amúgy a zenekarunkhoz tartozik, de itt az Ivan darabját vette fel, míg ügyes, okos, kreatív kisfia Georg, csakúgy, mint a 'korelnök' Karcsi korábban a bódénkra vigyázott, amíg mi muzsikáltunk. Ott is körülállottak bennünket vagy húszan különben.

Ivan "vezényel", Ildi kreál, János felvesz...

   No de mire is ment ki ez az egész dolog, avagy mire is mentünk mi ki a térre kérdezhetné a nyájas olvasó.
   Nos, amit magunknak megfogalmaztunk talán kicsit 'elemelkedettnek hathat' egyesek számára, de nem más volt lényegében mint, hogy egy 'szabaduló-művészeti demonstrációsorozattal' megint egyszer magyari nyomot akartunk hagyni a helyszín, a Raadhusplads, a főtér láthatatlan történetében. (Mint 1986-ban, amikor ugyanitt tüntettünk vagy féltucatnyian '56 30 éves évfordulóján 'a kelet-európai népek szabadságát' követelve. Lásd a képet alul!) Mégpedig elsősorban a (-z otthuni, és itt felnövekvő 'kétéltű') gyerekeink emberibb jövője érdekében. Láthatóan persze a Dániában is növekvő, sőt hivatalosan is gerjesztett 'idegen-idegenkedéssel' kapcsolatban is demonstráltuk, ami tellett tőlünk: jószándékot, alkotóerőt, magyari virtust, stb. Kaptunk is elismerést, például az 1956-os magyar események nyomán alakult Dán Menekültügyi Hivatal jelenlévő képviselőitől, akik esetleges további konzultációkra is felkértek bennünket.

Szabadulóművész

   De minden résztvevő be tudott számolni sok kisebb-nagyobb elismerő, érdeklődő mozzanatról, ami feltétlenül azt jelenti, hogy 'megérte' kimennünk.
   Amint így utólag megfogalmaztuk, még mindig él a legenda, hogy egy ilyen, a személy kibontakozását 'szabadulóművészettel', kisközösségben is elősegítő egyesületféle mint a miénk lehetséges... Legalább is az ehhez szükséges minimumot sikerült idáig megtennünk. Talán még kitartunk egy darabig.
   A legjobbakat, szeretettel Koppenhágai Hamvas Béla Klub 'Szabdulóművészeti Front' Http://hjem.get2net.dk/hamv.laz
a vezetőség
(Örvin)
Koppenhága, június 18.

Sport

   Két kiváló sportolónk erősíti az amúgy is kiváló dán női kézilabda bajnokság színvonalát. Koppenhágaiak szurkoljatok Siti Eszternek és Bálint Helgának!

Szerkeszti: Lázár Ervin Járkáló (hamv.laz@get2net.dk)