A SOMIT Lapja
2. évfolyam, 5. szám, 2003/2-3
A III. Magyar Ifjúsági Tábor Erdélyben - 2003. július 14-21.

   A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány és Szabó Mihály református lelkész szervezte a III. Magyar Ifjúsági Tábort Erdélyben. Az illyefalvi vár XVI. századi bástyáit félszáznyi táborozásra érkezett magyar fiatal foglalta el. Az Amerikai Egyesült Államokból, Németországból, Svájcból, Svédországból, Felvidékről, Vajdaságból, Erdélyből és az anyaországból érkezettek. A táborozók megismerkedhettek Illyefalva történetével Fodor Imre tanár úr előadásában, Kató Ibolya igazgatóasszony a Keresztyén Ifjúsági Diakóniai Alapítványt mutatta be, mely lehetővé tette a romos vár helyreállítását. Ezt követően a kis csapat Szabó Mihály református lelkész kíséretében Illyefalva nevezetességeit tekintették meg, majd Gudor Botond történész Erdély rövid történelméről mesélt. A táborozás idején megismerkedtek a környékkel, jártak a parajdi sóbányában a szovátai Medve-tónál, a korondi fazekasoknál, Orbán Balázs sírjánál. Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumot, a mellette lévő tájházat, a Képtárat, a városközpontot. Csíkszeredán és Csíksomlyón a ferences templomot látogatták, a stációk mentén felkapaszkodtak a Nyeregre, onnan a mádéfalvi emlékműhez, a Mohos-tóhoz, a Szent Anna-tóhoz, aztán Brassóba, a Fekete templomba mentek. Az eseménydús napok közben előadások sorjáztak, fociztak, kosárlabdáztak, szalonnát is sütöttek, gulyásfőző versenyen vettek részt és táncoltak az illyefalvi táncházban.. A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kuratóriuma őszintén reméli, hogy minden kedves táborozónak sikerült Erdélyről szívébe zárnia egy-egy emlékképet, barátságot és a magyar kultúra sokszínűségének erdélyi szépségét. (Péter Ildikó, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kuratóriumi tagjának beszámolója alapján.)

Táborozás

   A SOMIT tavaszi táborázását a Höör-i barlangfaluba tervezte. A tábor történelmi témájú; levetítésre kerül a Sacra Corona című film. A táborozás alatt Isten tiszteletet is terveztek.

A Höör-i barlangfalu

   A jelentkezés, mint máskor is Váncsa András, tel: 0709 - 32 33 45, Kádár Attila, tel: 0707 - 34 48 62, Bitay Zsolt, tel: 0707 - 46 85 40 vagy az info@somit.net címén történt.  

Három földrész - három nyertes

   Harmadik éve, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség meghirdette a magyarságismereti vándordíjat. Tudvalevő, hogy mielőtt a leendő cserkészvezetők részt vehetnek a tíz napos vezetőképző táboron, vizsgát kell tenniük gyakorlati és elméleti cserkészismeretből, valamint magyarságismeretből. A magyarságismereti anyag, amelyből vizsgázniuk kell, nyelvi, irodalmi, földrajzi és történelmi ismereteket követel.
   2001-ben magyarságismereti vándordíjat indított a Cserkészszövetség. A vándordíjat az az őrsvezetőjelölt nyeri el, aki abban az évben a legjobb eredménnyel végez a magyarságismereti vizsgán. A vándordíjra - egy szépen faragott kopjafára - tábla kerül, a nyertesnek és csapatának nevével. A vándordíj egy évig a nyertes csapatának őrizetében marad. A második és harmadik helyezett is kitüntetésben részesül.
   2003-ban történt meg először, hogy a három nyertes három különböző földrészt képvisel. Az első helyezett Nunez Fekete Diana, a Sao Pauló-i (Brazília) Szondy György cserkészcsapat tagja. Diana vegyes házasság gyermeke és már édesanyja is Brazíliában született. Diana joggal lehet büszke eredményére, és büszkék lehetnek Dianára csapattársai és szülei is! A második helyezett a bécsi (Ausztria) Széchenyi István cserkészcsapat tagja, Sándor Nóra. A harmadik helyet pedig Hamrán László, a Calgary-i (Kanada) Prohászka Ottokár csapat cserkésze érdemelte ki.
   Dél-Amerika, Európa, Észak-Amerika: mindhárom földrészen ugyanazt az anyagot tanulták, ugyanazt a vizsgát állták meg a vezetőjelöltek. Példázza az 55 éve fennálló Cserkészszövetség távolságokat és határokat áthidaló egységét, munkájának folytonosságát.

Öregbítjük vagy fiatalítjuk magunk?

   A kínai naptár, a 4640. évet kezdte február elsején, az iszlám naptár március 4-én az 1424. évet, a bizánci naptár szerint szeptember 14-én indul a 7512. esztendő, a zsidók viszont szeptember 26-án napnyugtakor kezdik az 5764. évet. Az emberiség jó egyharmada immár kétezer éve kitart a keresztény időszámítás mellett.

A Höör-i barlangfalu