II. évfolyam. 6. szám 2001. május., ISSN 1404-7780

•[vissza]

Olvasmány


Galántha H. Judit: verse

MESE VAGY TUDOMÁNY A TIBETI ASZTROLÓGIA?

Az asztrológia gondolata a lehető legszélsőségesebb érzelmeket váltja ki az emberekben. Egyesek vakon hisznek benne és feltétel nélkül elfogadják míg mások teljesen elvetik. Az ellentábor szerint hülyeség, mert tudományosan nem bizonyítható. Az egész szubjektív marhaság és csak a nép félrevezetésére szolgál. Nos, bizonyos vonatkozásban ez valóban így is van. Értem itt a napilapokban megjelenő teljesen általánosított jóslatokat, amik már annyira általánosak, hogy valóban nem lehet bennük semmi. Viszont azt sem tagadhatja senki, hogy a világmindenségnek szerves részeként állandó külső és belső környezeti hatások érnek és formálnak bennünket lakhelyünktől függően és attól függetlenül. Ezeknek a behatásoknak a legnagyobb része teljesen észrevétlenül történik. Ám ami egy hétköznapi embernek látszólag nem jelent semmit, az egy asztrológusnak már nemcsak mond valamit, de egészen érdekes dolgok tárulnak fel előtte. Gondolok itt elsősorban a keleti asztrológiai rendszerekre, az indiai, a kínai és a tibeti asztrológusokra.
Mindhárom keleti rendszer évezredes megfigyeléseken alapul. Amíg a bolygók mozgására épített indiai asztrológia alig ismert szorosabb hazáján kívül, addig a kínai Feng Shui-ról, a harmonikus térrendezésről már sokkal többet tudnak. Végeredményben ez utóbbi is asztrológia, hiszen ennek középpontjában is a makrokozmosz hatása alatt élő egyén mint mikrokozmosz áll.
Hosszú évek óta tartó tibeti tanulmányaim egyik fő témája a tibeti asztrológia. Ha valaki ezt meghallja azonnal azt kérdezi, hogy ez meg micsoda csodabogár? Olyan, mint a kínai? A válasz egyszerű: igen is, meg nem is! Hogy melyik volt előbb, azt már nehéz volna kideríteni. Ez körülbelül ugyanaz mintha azt kérdezné az illető mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? Ha kínai válaszol, akkor a Feng Shui volt előbb, ám ha a tibetieket kérdezi az ember természetesen az ő asztrológiai rendszerük az idősebb. Persze számunkra valójában ez csak retorikus kérdés, hiszen nem ez a lényeg. Az igaz, hogy a tibeti asztrológia gyökerei a múlt ködébe vesznek. Az is igaz, hogy egy rendkívül szövevényes rendszerről van szó, ami az indiai, a kínai asztrológia és saját ősi rendszerük jól összegyúrt keveréke. Mondhatnám úgy is, hogy egy igazi vegyes felvágott, ami a maga logikájával mégis szenzációsan eredményes.
A tibeti naptár a Hold járására épül. Egy tibeti hónap 3O napból áll ezért minden harmadik évben egy hónappal megtoldják az évet és ezzel körülbelül behozzák az addigi naptári eltéréseket, érik utol a külvilágot. Ez a hónap rendszerint az év legsikeresebb hónapjának a megismétlése. Mivel egy Hold évben csak 354 nap van, így egyes napokat megdupláznak, másokat kihagynak. Régen Tibetben az állami főasztrológus készítette el a következő évi naptárt, ami igen fejlett matematikai és asztronómiai számításokon alapul. A tibeti hónapokat számozzák, viszont a hét napjait a napról, holdról és az öt látható bolygóról nevezték el.
Egy állatövi ciklus 12 évből áll. Az úgynevezett 6O éves ciklus a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyéni 'idő kerék' 6O év alatt kerül ismét alaphelyzetbe. Így a 6O. életévében mindenki pontosan olyan alapállásba jut, mint születésének pillanatában volt. Ugyan születése nehézségeire senki sem emlékszikemlékszik, a 6O. év betöltése életünknek nemcsak fontos, de rendszerint emlékezetes mérföldköve és sokszor a gyökeres változások időszaka.A tibetiek magától értetődőnek veszik, hogy ugyanaz az elem mindig két egymást követő állatjegyhez társul. Ezért van egyszer fa-majom, amit a fa-veréb követ vagy víz-egér, föld tigris, tűz tehén és fém kígyó, máskor meg tűz sárkány, fém veréb, víz disznó, föld kutya és így tovább. Az egymást követő elemi kettősséget polaritással különböztetik meg és az első évet plusznak (hímneműnek), a másodikat mínusznak (nőneműnek) minősítik. A születés pillanatának is megvannak az állatjegyei és a megfelelő elemei... azt hiszem ízelítőnek ennyi elég a részletekből.
A tibeti asztrológiában az egyén tulajdonságainak a meghatározásában mindezek együttesen igen fontos szerepet játszanak. Egy személyes horoszkóp, azaz jellemrajz esetében az állatjegy és a születés száma (9->1) közösen összegezi az illető alap jellemét, potenciális fejlődési képességét, egy adott párkapcsolat harmonikus vagy ellenséges dinamizmusát. A hónap száma az egyén szellemi kapacitását, társadalmi, fizikai és érzelmi beidegződését tükrözi, míg a harmadik szám az egyén egészségére, a dolgokhoz való viszonyulására utal és az élethez való általános hozzáállását jelzi. Mindebből világosan kiderül, hogy bizony nem kis feladat valakinek a jellemrajzát elkészíteni! Még akkor sem, ha a részletekben rejlő törvényszerűségek évezredes megfigyeléseken alapulnak és bizonyos jellegek állandóak.
Gyakorlati tapasztalataim szerint eddig még mindegyik telibe talált! Persze nem azért, mert olyan okos vagyok, hanem azért, mert a tibeti asztrológia belső törvényszerűségeire pontosan támaszkodva nem igen tévedhet az ember. Természetesen kivétel mindig akad, de ez csak erősíti a szabályt ... Nagy fantáziát látok a tibeti asztrológiában és hasznos munkaeszköznek tartom ezt a tőlünk oly távol álló tudományt. Szerintem igen jól lehet kamatoztatni még a mi hitetlen modern világunkban is. Például drámai akcióban levő bűnözők pszichológiai profiljának a gyors elkészítésére vagy régmúltba visszanyúló nyomozásra, a rendelkezésre álló hiányos adatok kiegészítésére.
Ekként használtam fel tavaly e régi tudományt egy angol nyelvű akadémiai jellegű dolgozathoz amiben a tibeti asztrológia segítségével kerekítettem ki a meglevő sovány adatokból Kőrösi Csoma Sándor ladakhi tanárának, Szangye Phuntsognak a jellemrajzát. Vázoltam a két nagy ember kapcsolata mögötti mozgató erőket, ami választ adott eleddig megmagyarázatlan eseményekre, reakciókra.
Imét fordult az 'Idő Kereke'. Mostantól kezdve a kígyó évét éljük, ami egyben a 8-as szám éve. Mindkettőt most a fém elem uralja, ami az események energikus, hirtelen, esetenkénti kemény és nehézkes, kompromisszumok nélküli megnyilvánulásait eredményezi. Ugyanakkor a kígyó a gyökeres változások, a kultúra és a művészetek évét is fémjelzi. Hát majd meglátjuk, jövő ilyenkorra már biztosan eldől, hogy a kígyó milyen áron és mértékben vedlett újjá.felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2001., A.D.