51. évfolyam, 2005. 1. szám
Archívum
English

100 éves a szociológia országos szakkönyvtára
Szabó Ervin szociológiai világbibliográfiájától a világhálón megjelenő szociológiai adatbázisokig

REISZ László

 

Könyvtári Figyelő (Library Review) 2005. 1. 31 - 37. p.

A FSZEK akár fővárosi nagykönyvtárként, akár a társadalomtudomány országos szakkönyvtáraként, gazdag szakmai múlttal rendelkezik. Alapítója, s első igazgatója, Szabó Ervin kora társadalom- és könyvtártudományának nemzetközi mércével mérve is kimagasló alakja volt. Tevékenysége szakmai igényességét, innovatív képességét tekintve mindmáig meghatározza a könyvtár mai arculatát.

A FSZEK Szociológiai gyűjteménye 1973-tól, létrehozásától kezdve fokozott gondot fordít mind a múlt örökségének feldolgozására, mind a modern magyar szociológiai szakirodalom színvonalas feltárására.

1972-től dolgozza fel a kurrens magyar vonatkozású szociológiai szakirodalmat. 1987-től a számítógépes feltárásra áttérve, az adatbázist elektronikus adathordozón is hozzáférhetővé vált. A folyamatos fejlesztés legújabb eredményeként 2004 februárjától “SzocioWeb" néven a kb. 110 000 tételt tartalmazó adatbázis bárki számára ingyenesen on-line elérhető.

A retrospektív anyag feltárása keretében került sor többek között a Magyar szociológiatörténeti bibliográfia öt kötetétének kiadására, mely az 1900-1929 között megjelent társadalomtudományi publikációk feltárását tartalmazza.

A Magyar Társadalomtudományi Digitális Adattár (MTDA) a retrospektív szociológiai irodalom feltárásának korszerű eszköze. Ez egy pdf-orientált, teljes szövegű archívum, mely a társadalomtudomány és határterületeinek 1848-1948 közötti könyv-, illetőleg periodika anyagának feldolgozására törekszik, azok politikamentes szelekción alapuló feltárásával. A felismertetett szöveg messzemenően megtartja az eredeti mű - könyvek esetén lehetőleg az első kiadás - formátumát, tördelését. A tervek szerint 550-600 könyv feldolgozására kerül sor, várhatóan 120-130 000 oldal terjedelemben. A periodikák közül a Huszadik Századot követően a Szabadgondolat a Szabadgondolkodás Magyarországi Egyesületének hivatalos lapja (1911-1918), a Magyar Társadalomtudományi Szemle (1908-1914), A nő és a társadalom: a Feministák Egyesületének hivatalos közlönye (1907-1913), a Társadalomtudomány (1921-1942) és a Társadalmi Szemle: társadalomtudományi folyóirat (1931-1933) digitalizálására kerül sor. Az MTDA egyaránt ajánlható a magyar 19-20. század magyar kultúrtörténete, szociológusai iránt érdeklődőknek, illetve oktatási segédanyagként is.

 

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek