42. évfolyam, 1996. 2. szám
Archívum

Hozzászólások és kiegészítések Zsidai József tanulmányához

 


Az alábbiakban közreadjuk Rózsa György (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára) levelét, valamint a Könyvtári és Informatikai Kamara véleményét Zsidai József tanulmányával kapcsolatban. Korábban - ahogy az 1996.1. szám bevezetőjében olvasható is volt - úgy gondoltuk, hogy e két levelet, mivel az elutasítás tényének közlését érvekkel nem támasztják alá, nem közöljük. Az érintettek rossz néven vették eljárásunkat, ezért az alábbiakban közreadjuk Rózsa György levelét Zsidai Józsefhez és Poprády Gézához, valamint a Könyvtári és Informatikai Kamara állásfoglalását.
(A szerk)


 

Dr. Zsidai József

Főigazgató

Miskolci Egyetem Központi Könyvtára

Miskolc-Egyetemváros

 

Kedves Jóska,

értékelem, hogy elküldted a "gyilkos műved"-be szánt MTAK-ra vonatkozó elgondolásaidat észre vételezésre. A részletekre nem reagálva, az a véleményem - nem ismered eléggé a MTAK-ot ahhoz, hogy kifejthesd szerepét a magyar könyvtár és művelődéstörténetben -, továbbá azt hiszem a jelenlegi enyhén szólva zavaros kultúrpolitikai körülmények között "gyilkos művet" nem kellene közreadni, "gyilkolják" azt kívülről elégségesen.

Üdvözlettel

dr. Rózsa György
Főigazgató


 

 

Poprády Géza

főigazgató

Országos Széchényi Könyvtár

Budapest

 

Kedves Barátom,

október 25-én felhívást kaptam, hogy reagáljak (12 flekket nem meghaladó terjedelemben a Zsidai-féle tervezetre a Könyvtári Figyelő 1996. 1. számához. Helyet hagyva másoknak, nem élek a felajánlott terjedelemmel. Mellékelten küldöm viszont a témakörben 1995 júliusában Zsidai Jóskához küldött levelem másolatát. Az sem volna baj, ha facsimileben jönne le, de ez a szerkesztőség dolga.

Üdvözlettel

dr. Rózsa György
főigazgató


Tisztelt Szerkesztőség,

folyóiratuk 1996.1. számában a Zsidai-vitával kapcsolatban a 30. oldalon az a bevezető megjegyzésük is szerepel, hogy "R. Gy. ... küldte el néhány soros a Javaslatot elutasító véleményét ... azért nem adunk közre, mert érdemi ellenérvet nem tartalmaz..." Poprády Géza 1995. október 25-diki felkérő levelére azt válaszoltam, hogy a témakörben 1995 júliusában Zsidai Józsefhez válaszként intézett levelem másolatát adom át. A valóban szűkszavú válasznak kettős mondanivalója volt: Zsidai József nem ismeri eléggé a MTAK-ot, ahhoz, hogy vele foglalkozzék, továbbá a jelenlegi zavaros kultúrpolitikai körülmények között nem kellene az általa minősített "gyilkos művet" közreadni.

Azt hiszem már csak a kronológia miatt sem lett volna érdektelen a levél közlése, jóllehet 10 oldalt is kibírt volna bővebb kifejtése.

Üdvözlettel

dr. Rózsa György
főigazgató

 


 

 

A Könyvtári és Informatikai Kamara a következő állásfoglalást kívánja közreadni a Zsidai József által a Minisztériumnak beadott anyaggal kapcsolatban, a Könyvtári Figyelőnek ugyanabban a számában, melyben az említett szöveg is megjelenik:

A Könyvtári és Informatikai Kamara képviselőtestülete sajnálattal veszi tudomásul, hogy a magyar könyvtárügy elengedhetetlen korszerűsítésének időszakában a magyar könyvtáros társadalom egyik legfontosabb elméleti szakmai lapjában teret ad egy nem elemzéseken és bizonyítható tényeken alapuló, reális megoldásokat nélkülöző írásnak. Szakmailag elhatároljuk magunkat ettől az írástól, amely sok tekintetben a hatályos törvényekkel is ellenkezik.

Zalainé Kovács Éva
elnök

 

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek