42. évfolyam, 1996. 1. szám
Archívum

 

ORSZÁGOS ORVOSTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓS INTÉZET ÉS KÖNYVTÁR (MEDINFO)

Tájékoztató a MEDINFO helyzetéről és tevékenységéről

Fedinecz Sándor

Történeti áttekintés

Az intézmény jogelődje, az Orvostudományi Dokumentációs Központ 1949-ben alakult meg az 511811949 (VI.29.) Korm. sz. rendelet alapján, majd az 1956. évi 5. tvr. alapján a 2411960 (Eü.K.13.) Eü.M. sz. utasítás szerint létrehozott Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központként működött. Feladatkörét módosította a 1711976 (V1.7.)Mt. sz. rendelet és az 511978 (X11.12.)KM sz. rendelet. Az intézmény nevét a 1411980 (Eü.K.9) Eü.M. sz. utasítás Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár (OIK)-ra változtatta, és egyidejűleg feladatkörét és szervezetét is módosította. A továbbiakban a minisztérium döntései alapján az intézet számos új feladatat kapott, az OIK-hoz integrálódott a volt ESZTIK három részlege, így alap- és kiegészítő tevékenysége, valamint felépítése gyökeresen megváltozott.

Az Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár (MEDINFO) tevékenysége

Az intézet a Népjóléti Minisztérium önálló költségvetési intézménye, amely a fenntartó által meghatározott feladatokon kívül a nemzeti Szakirodalmi Információs Rendszerben az egészségügyi szakterület magintézményeként működik.

Teljességre törekvően gyűjti a hazai orvostudományi, egészségügyi, gyógyszerészeti és alternatív medicina terület dokumentumait. Az országos szakirodalmi feladatok teljesítéséhez biztosítja a szakterület részére a hazai- és külföldi szakirodalom beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását hagyományos és hálózati hozzáféréssel. Biztosítja a külföldi számítógépes adatbázisok használatát online, illetve CD-ROM adatbázisok igénybevételével. Lehetővé teszi a hazai információs intézmények szolgáltatásinak igénybevételét és az Internet kínálta lehetőségek használatát.

Folyamatosan végzi a hazai orvosi-egészségügyi szakirodalom feltárását, a magyar nemzeti szakbibliográfiai rendszer részeként előállítja a Magyar Orvosi Bibliográfiát. Kiadja e kiadvány rövidített angol nyelvű változatát, a Hungarian Medical Bibliographyt.

A Népjóléti Minisztérium megbízásából az ápolási szakemberek részére kiadja a Nővér c. kéthavonta megjelenő folyóiratot, amely egyben a Magyar Ápolástudományi Társaság hivatalos lapja is.

Közreadja a szakterület külföldi folyóirataira vonatkozó országos Lelőhelyjegyzéket, valamint a CD-ROM adatbázisokra vonatkozó adatokat 210 egészség ügyi együttműködő könyvtár adatai alapján.

A korábbi hagyományos szakkönyvtári feladatok elvégzésén túl, a Népjóléti Minisztérium éves célkitűzéseihez kapcsolódóan, illetve meghatározott igények alapján biztosítja a minisztérium vezetői és szakemberei részére az egészségügy- és szociálpolitika, az egészségfejlesztés, az egészségügyi ellátás, a társadalombiztosítás és gyógyszerellátás témaköreiben a nemzetközi tapasztalat, a gyakorlat és tudásanyag folyamatos figyelését, feldolgozását, ellátja őket a szükséges faktografikus és szakirodalmi információval, szakértői elemző, téma- és trendtanulmányokkal. Összehasonlító tanulmányokat készít más országok szociális és egészség ügyi helyzetéről, a lakosság egészségi állapotáról, valamint a magyarországi adatokra támaszkodva, hazánk szociális és egészségügyi helyzetéről, társadalombiztosítási és szociálpolitikai stb. kérdéseiről.

A minisztérium megbízásából, illetve a fenti döntés-előkészítői tevékenységhez kapcsolódva szakfordításokat készít. A minisztérium megbízásából az intézet részt vesz különböző szakmai kollégiumok, bizottságok, szövetségek munkájában.

Nemzetközi és hazai szakirodalommal ellátja a Magyar Orvosi Kamarát, a Magyar Gyógyszerész Kamarát, a Háziorvosi intézetet, az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetét, a Magyar 4rvosi Társaságok Szövetségét és a betegek érdekvédelmi szövetségeit is.

Együttműködik az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral és az Állami Népegészség ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat intézményeivel, az országos intézetekkel, az oktató- és kutató intézetekkel, kórházakkal.

Biztosítja az egészségügyi programokhoz szükséges szakirodalmi információellátást.

Az Egészségügyi Világszervezet Európai Területi Irodájának nemzeti dokumentációs központjaként gyűjti, feldolgozza és szolgáltatja a beérkezett dokumentumokat, valamint folyamatosan tájékoztatást küld az Egészségügyi Világszervezet részére e kiadványok, ajánlások magyarországi szaksajtóban történő megjelenéséről és hasznosulásáról.

Együttműködést alakít ki, dokumentum- és információcserét épít ki mind a hazai hasonló tevékenységet folytató intézményekkel, mind az Európában hasonló tevékenységet folytató intézményekkel.*


*A válaszlevél mellékleteként szerkesztőségünk megkapta a Tájékoztató a MEDINFÓ szolgáltatásairól c. könyvtárismertetőt, melyet a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban elolvashatnak az érdeklődők. (A szerk.)

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek