1
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet által szervezett Tanulószervezet – eredményes oktatás? című konferencia, 2006. november 28–30.
2
Az előadás gondolatai jórészt megtalálhatók John Raven és Carl Rogers írásaiban. John Raven: Managing Education for Effective Schooling (The most important problem is to come to terms with values). Psychologists Press – Trillium Press, New York–Oxford, 1994; John Raven – John Stevenson (eds.): Competence in the learning society. Peter Lang, New York, 2001; John Raven: Competence in modern society (Its Identification, Developement and Relaese). Royal Fireworks Press, New York, 1997; John Raven: The New Wealth of Nations. Royal Fireworks Press, New York, 1995; Carl Rogers: Valakivé válni – A személyiség születése. SHL könyvek, Edge 2000 Kiadó, 2003; Carl Rogers – Jerome Freiberg: A tanulás szabadsága. SHL könyvek, Edge 2000 Kiadó (megjelenés 2007 tavaszán). A továbbiakban csak kivételesen utalok a jegyzetekben ezekre az írásokra (ott, ahol nyomatékosítani akarom az információ forrását).
3
Frank D. Cardelle: Az emberiség ébredő lelke. SHL könyvek, Edge 2000 Kiadó, 2006. A szerző idézi Seattle törzsfőnök 1855-ös beszédét: „A Föld nem az embereké, az emberek tartoznak a Földhöz. Minden összefügg. Szeressétek a Földet úgy, ahogy mi szerettük. Gondoskodjatok róla úgy, ahogy mi gondoskodtunk róla. Minden erőtökkel, összes tudásotokkal, teljes szívetekkel őrizzétek meg a gyerekeiteknek.” (100.)
4
Future Foundations – SHL: Getting the Edge in the New People Economy. Kiadvány az SHL konferenciájára, London, 2005, 3.
5
John Kao: Ötletgyár, avagy a kreatív szervezet. SHL Hungary Kft., 1999.
6
Frank D. Cardelle: i. m. 10.
7
Margaret J. Whitley: Vezetés és a modern természettudomány – Rendszer a káoszban. SHL Hungary Kft., 2001; Blanchard – Carlos – Randolph: Empowerment, a felelősség hatalma. SHL Hungary Kft., 1998.
8
Margaret J. Whitley: i. m. 143.
9
Hogan, R.: Unmasking incompetent managers. Insight, 1990. május. 42–44.
10
Day, P. – Klein, B.: Accountabilities: Five Public Services. Tavistock Publications, London, 1987; Irene Illott: Incompetence: An Unspoken Consensus. In John Raven – John Stevenson (eds.): Competence in the learning society. Peter Lang, New York, 2001, 57–66.; Scott-Clark, C. – Hymas, C.: Quarter of pupils have bad teachers. The Sunday Times, 1996. január 5., 28.
11
Carl R. Rogers: Valakivé válni – A személyiség születése. SHL könyvek, Edge 2000 Kiadó, 2003, 13. fejezet.
12
Az 1970-es évek elején Dienes Zoltán „játékos problémamegoldás” segítségével tanuló kanadai kisiskolásainak vizsgálatára konstruáltam meg a „Sherbrooki Problémaorientáció Teszt”-et (Klein Sándor: A Sherbrooki Problémaorientáció Teszt – új módszer kognitív problémákkal szembeni attitűd mérésére. Magyar Pszichológiai Szemle, 1976, 3, 221–231.), amelyet a vezetők részére írt új könyvünkbe (Klein Balázs – Klein Sándor: A szervezet lelke. Edge 2000 Kiadó, 2006) is betettünk, mert úgy gondoltuk, hogy ma is és a vezetők esetében is fontos tulajdonságot mér.
13
A már hivatkozott Rogers–Freiberg-könyv (A tanulás szabadsága) számos példát említ, de olvasóként (és fordítóként) az az érzésem, Freiberg nem akarja kimondani: ezek a kivételek. A hazai példák közül gyakran idézzük Winkler Mártát (Iskolapélda. SHL könyvek, Edge 2000 Kiadó, 2003), a Rogers-iskolát (lásd Gádor Anna: Iskolatörténet az elmúlt 10 évből. Fejlesztő Pedagógia, 2004. 6. sz. 8–15.), a Rogers Személyközpontú Középiskolát, Elekes Mihály iskoláját (A szabadság tanulása… Fejlesztő Pedagógia, 2004. 6. sz. 16–29.), de – ahogy Elekes Mihály írja az idézett cikkében – „szeretném azt a 10 százalékot látni” (akiket Rogers szerint jó esetben megérint ez a megközelítés).
14
Erdős Géza: Akció – A teljes szívvel végzett tevékenység. SHL Hungary Kft., 2000. Az iskolák egyik általános tévhite, hogy ha a tanulóknak valamit sikerül megtanítani (ha a tanulók valamit megértenek), akkor eszerint fognak cselekedni. A Human Resource Management legutóbbi (2006. 3. sz.), a vezetői kompetenciákról szóló számában Marshall Goldsmith ezt írja: „Az elmúlt 29 évben vezetőket tanítva megtanultam: nem arra van szükségük, hogy megtudják tőlünk, mit kell tenniük, hanem hogy megtegyék azt, amiről tudják, hogy meg kellene tenniük.”
15
Callahan, J. L. – Ward, D. B.: A search for meaning: revitalizing the „human” in human resource developement. Human Resource Developement International, 2001. 4. 235–242.
16
Dienes Zoltán: Építsük fel a matematikát! SHL Hungary Kft., 2002.
17
Jahns, A.: Creating Learning Communities (Freeing education to create a sustainable co-operative society). Byronchild, 2004, Sept.–Nov., 46–49.