1
Anita Werner: A tévé-kor gyermekei. Fordította: Kunszenti Ágnes. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998, Magyar Felsőoktatás Könyvek 9.
2
Karl Harvor Teigen – Normann Engdal – Hanne Trime – Jan Ove Bjorkheim – Sturla Hellend: Who would you most like to be like? Adolescents’ ideals at the beginning and the end of century. Scandinavian Journal of Educational Research, 2000/1.
3
Lásd A tévé-kor gyermekei.
4
Duck és Reymert.
5
Lásd Bacsák Nóra – Molnár Zsuzsanna: Az osztrák ifjúság- és értékvizsgálat (1990–2000 között) összefoglalója. Új Ifjúsági Szemle, 2004/2; Balogh Lídia: „Minket neveznek ifjúságnak” – Svéd ifjúsági attitűd- és értékrendvizsgálat 2003-ban. Új Ifjúsági Szemle, 2004/3.
6
The Thought of Youth: An Internal Perspective on Adolescents’ Ideal Persons. 2004. Information Age Publishing Incorporation.
7
E. Laurenco – M.-Y. Jinzeny: Changes and continuities in the ideals of Minas Gerais1 children in the XXI century. Young Muslim Magasin, 2000.
8
Tóth Istvánné: Erkölcsi tulajdonságok, példaképek a 8–12 évesek körében; melyről – egyebek között 2001-ben – egy konferencián is beszámolt.
9
Példaképek vagy káosz a diákfejekben? (Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete honlapján.)
10
Nevelés és nevelő. In Hogyan látom a világot? Gladiátor Kiadó, Budapest, 1994.
11
Doret J. de Ruyter: The Importance of Ideals in Education. Journal of Philosophy of Education, 2003/3.
12
Szvetelszky Zsuzsanna: Láttuk, hallottuk, másoltuk. In Értékek és mértékek. Fordulópont, 2004. 2–3. sz. Szerk.: Büki Péter és Szollár Zsuzsanna.
13
Nyitrai Imre: Példa-kép-telenség, avagy ki lesz ma tűzoltó, katona és vadakat terelő juhász? Fordulópont, 2003. 4. sz.
14
Barlai Róbertné: Példakép híján. Új Katedra, 1992/93. 3. sz.
15
Bacsák Nóra – Molnár Zsuzsanna: i.m.
16
Balog Lídia: „Minket neveznek ifjúságnak”. Új Ifjúsági Szemle, 2004. 3. sz.
17
Jan Kerkhofs és társai kutatócsoportja.
18
Pető Andrea – Berteke Waaldijk: A női példaképek élettörténeteinek feldolgozása. A feminista pedagógiai eszköz története, gyakorlata és jövője. Új Pedagógiai Szemle, 2005. 2. sz.
19
A négy országot átfogó, BIBLEX című Leonardo da Vinci-program egyik résztvevője, a stuttgarti városi könyvtár ilyen tárgyú gyűjteményének létrehozásához például az Európai Unió is adott támogatást.