1
Geréb György: Pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994, 259.
2
Körmöczi László: A 6–14 éves gyermek olvasáslélektana és olvasásvizsgálata. OSZK-KMK, Budapest, 1970, 38.
3
Gereben Ferenc – Nagy Attila: Olvasás és társadalom. OSZK-KMK, Budapest, 1992, 144.
4
Gereben Ferenc – Nagy Attila: Nemi szerepek és olvasási szokások. Kultúra és Közösség, 1984. 3. sz. 13.
5
Nagy Attila: Ablak a Demokrácia tér és az Olvasás utca sarkán. Új Pedagógiai Szemle, 1996. 3. sz.
6
Nagy Andor: Médiapedagógia: televízió a családban és az iskolában. Seneca, Pécs, 1993.
7
Nagy Attila: Tiffany vagy Baradlay Jenő. A 10–14 éves korosztály olvasási kultúrájának változási tendenciái. Könyv Könyvtár Könyvtáros, 1999. 5. sz.
8
Nagy Attila: i. m.
9
Nagy Attila: Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata. OSZK – Gondolat Kiadó, Budapest, 2003.
10
Gereben Ferenc – Nagy Attila: Nemi szerepek és olvasási szokások. Kultúra és Közösség, 1984. 3. sz.
11
Ábrahám Mónika: A 13-14 éves gyerekek olvasási kultúrája és könyvtárhasználati szokásai Tatabányán és Szombathelyen. In Dr. Monostori Imre – Schmidt József (szerk.): A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára Évkönyve. Tatabánya, JAMK, 1998. 43–44.
12
Gereben Ferenc – Nagy Attila: Olvasás és társadalom. OSZK-KMK, Budapest, 1992.
13
Bácskai István – Gereben Ferenc – Nagy Attila: Olvasási szokások változásai Bácsalmáson. OSZK-KMK, Budapest, 1983.
14
Ábrahám Mónika: i. m.
15
Gereben Ferenc – Nagy Attila: Nemi szerepek és olvasási szokások. Kultúra és Közösség, 1984. 3. sz.
16
Bácsvári Anna: Gyorskép a gyermek- és ifjúsági lapokról az Olvasás Évében. Könyv Könyvtár Könyvtáros, 2002. 3. sz.
17
Nagy Attila: Az olvasás változó „arca”. Új Forrás, 1994. 7. sz.
18
Nagy Attila: A 13–14 éves gyerekek olvasási szokásai 1965-ben és 1979-ben. Könyvtáros, 1982. 11. sz.
19
Nagy Attila: i. m. 1999.