1
Fehér Péter: Számítógép az oktatásban a harmadik évezred küszöbén. Új Pedagógiai Szemle, 1999. 7–8. sz.
2
Kárpáti Andrea: Zelig a katedrán – Az e-learning szerepe a pedagógusképzésben. Educatio, 2004. 4. sz.
3
Főző Attila – Riedel M.: Internet a kémiaoktatásban, kémiaoktatás az interneten. A kémia tanítása, 1996. 5. sz.; Főző Attila: World Wide Web a kémiatanításban. Tandem, II. évf. 2. szám, 1997. Nyár.
4
Informatika a kémia oktatásában (sorozatszerkesztő: Kárpáti A., szerk.: Főző A., Riedel M.). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
5
M. Cornelisse – A. Főző – M. Riedel – T. Plomp: Dutch-Hungarian e-mail project in chemistry education, in Innovative didactics with information and communication technology. Ed. by J. Vogt and T. Plomp, Enschede, Universiteit Twente, 2001.
6
Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata. Új Pedagógiai Szemle, 2000. 3. sz.
7
G. Kligyte: I think I know what is good for you: User Interface design for a CSCL system. 2001. http://www2.uiah.fi/~gkligyte/Fle3/final.pdf
8
G. Riva – C. Galimberti: Computer-mediated communication: identity and social interaction in an electronic environment. Genetic, Social and General Psychology Monographs 124. 1998. http://citeseer.ist.psu.edu/riva98computermediated.html
9
Innovative Technology for Collaborative Learning and Knowledge Building (ITCOLE) project. http://www.euro-cscl.org/site/itcole
10
Kárpáti Andrea: Travellers In Cyberspace: ICT In Hungarian Romani (Gypsy) Schools. In Kárpáti Andrea (szerk.): Promoting Equity Through ICT in Education. Paris: OECD, 2004, 141–156.
11
Kárpáti Andrea – Molnár Éva: Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel. Iskolakultúra, 2004. 12. sz.