1
Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest, 2000.
2
Francis Fukuyama: The End of History and the Last Men. 1992.
3
John Horgan: The End of Science. 1999.
4
Jeremy Rifkin: The End of Work. 1995.
5
Neil Postman: The End of Education Redefining the Value of School. 1996.
6
Pl.: Az iskolai terror természetrajza. Új Pedagógiai Szemle, 2003. 9. sz.; Diagnózis az iskoláról. Új Pedagógiai Szemle, 2002. 2. sz.
7
P. Bourdieu – Jean-Claude Passeron: La reproduction: Eléments pour une théorie du systeme d’enseignement. Paris, 1970.
8
H. Gieseckle: Iskola és szociálpedagógia. In Kozma Tamás – Tomasz Gábor (szerk.): Szociálpedagógia. Osiris Kiadó – Educatió Kiadó, 2003.
9
Histoire generale de l’enseignement et l’éducation en France. L’école et la famille dans une société en mutation. Paris, 1981.
10
Pl.: Deschooling Society. 1970.
11
What School for the Future? OECD 2001. Lásd: „Milyen lesz a jövő iskolája?” http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=oecd-Mihaly-Milyen
12
LeCompte – Dworkin: Education Programmes. 1988.
13
B. Sliverski: Pedagogika niedyrektywna w poszukiwaniu nowych interakciji edukacyjnych. Edukacja, 1992/3.
14
B. Skwarna: Nowe tendencje w pedagogice. Zycie szkoly, 1992/8.
15
The Disappearence of Childhood. 1982.
16
D. Riesman: A magányos tömeg. (Ford.: Szelényi Iván.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1961.
17
H. Schoenebeck: Understützen stalt erziehen: Aufbruch in das postpädagogische Zeit. Erziehung und Unterricht, 1993/5.
18
International Handbook of Educational Change. Kluwer Academic Publishers, 1998.
19
Alice Miller: Kezdetben volt a nevelés. (Ford.: Fischer Eszter.) Pont Kiadó, 2002.
20
Katharina Rutschky: Schwarze Pädagogik. Ullstein Sachbuch, 1988 és Deutsche Kinder-Chronik, 1983.
21
Lásd a III. Országos Neveléstudományi Konferencián. „A pedagógiai hatásrendszer negatívumai” szimpózium két előadását: M. Nádasi Mária: „Fekete pedagógia”, avagy a pedagógiai hatásrendszer színe és visszája, valamint Hunyady Györgyné: „Fekete pedagógia”: diszfunkcionális pedagógiai hatások az iskolában.
22
Lloyd deMause: The Evolution of Childrearing Modes. 1992.
23
Susan Suransky Polakow: Erosion of Childhood. 1982.
24
Marie Winn: Children without Childhood. 1981.
25
Otto Hansmann: Kindheit und Jugend zwischen Mittelalter und Modern. 1995.
26
Carl-Heinz Mallet: Untertan Kind. 1987.
27
Susan Littwin: Postponed Generation. 1984.
28
Linda Pollack: Forgotten Children. (Parent-Child Relations from 1500 to 1900) 1983.
29
European Court of Human Rights. Strasbourg, 2005.
30
Edgar Morin: „Pour sortir du XXe siècle.” In Philippe Meirieu et Marc Guiraud: L’école ou la guerre civile. 1997.