1
Tyler, R. W.: Basic Principles of Curriculum and Instruction. The University of Chicago Press, Chicago, 1949.
2
Scriven, M.: Series on Curriculum Evaluation. The Methodology of Evaluation. In AERA Monograph, 1967.
3
Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.
4
Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Okker Kiadó, Budapest, 2000.
5
Szebenyi Péter: Tantervfajták külföldön. OKI, Budapest, 1993.
6
Defening and Selecting Key Competencies. Ed. by Dominique Simone Rychen, Laura Hersch Salganik. Hogrefe and Huber Publishers, Seattle, Toronto, Bern, Göttingen, 2001; Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundation (DeSeCo). Strategy Paper on Key Competencies. Revised Draft, 2002.
7
Báthory Zoltán: A rendszerszintű pedagógiai felmérések. Iskolakultúra, 2003. 8. sz. 3–19.
8
Chittenden, E.: Authentic Assessment, Evaluation, and Documentation of Student Performance. In Expanding Student Assessment. Ed. By Vito Perrone. ASCD, Virginia, USA, 1991.
9
Báthory Zoltán: i. m.; Golnhofer Erzsébet: A pedagógiai értékelés. In Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
10
Knausz Imre: A tanulók értékelése. In Intézményvezetés és közoktatási értékelés. Okker Kiadó, Budapest, 2005.
11
Csapó Benő: i. m.
12
Centre for Educational Research and Innovation.
13
Hollandia, Anglia, Finnország, Olaszország, Új-Zéland, Ausztrália, Skócia.
14
Az iskolákat gondosan választották ki, hogy a lehető legjobb példákat adják a fejlesztő értékelés alkalmazására.
15
Black, P. – D. Wiliam: Assessment and Classroom Learning. Assessment in Education, 1998. Vol. 5. 7–74.
16
Formative Assessment of Learning: A Review of Publications in French. In Formative Assessment. OECD, 2005.
17
Hopkins, D.: Kiválóság és méltányosság – az angol oktatási rendszer jellemzői. Új Pedagógiai Szemle, 2004. 12. sz.
18
http://www.standards.dfes.gov.uk
19
Leithwood, K.: The Educational Accountability. Bertelsmann Foundation, 1999; A. V. Kelly: The Curriculum. Theory and Practice. Paul Chapman Publishing Ltd., London, 1999.
20
Elmore, R. E.: A Plea for Strong Practice. In The Challenges of Accountability. Educational Leadership, 2003. november. 6–10.
21
Prof. David Hopkins az angol oktatási minisztérium főtanácsadója.
22
Heckhausen, H.: Motivation und Handeln. Springer, Berlin, 1989; Rheinberg, F. – Krug, S. (eds.): Motivationsförderung im Schulalltag. Hogrefe, Göttingen, 2. 1999.
23
Bransford, J. D.: How People Learn: Brain, Mind, Experience and School. National Academy of Sciences, National Academy Press, Washington D. C., 1999.
24
Perrenoud, P.: From Formative Evaluation to a Controlled Regulation of the Learning Process Towards a Wider Conceptual Field. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice, Carfax, Oxfordshire, 1998, Vol. 5. No. 1. 85–102.
25
A portfolió a tanulói munkák gyűjteménye egy-egy tantárgy esetében, általában egy-egy témához, illetve projekthez kapcsolódva. Olyasmi, mint a rajzmappa, csak nem tesznek bele mindent. Vö.: Falus Iván – Kimmel Magdolna: A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2003.
26
Boulet, M. M.: Formative Evaluation Effects on Learning Music. Journal of Educational Research, 1990. Vol. 84., 119–125.
27
Butler, D. L. – Winnie, P. H.: Feedback on Self-regulated Learning: A Theoretical Syntesis. Review of Educational Research, 1995. Vol. 64., 363–423.
28
Báthory Zoltán: i. m.
29
A nemzetközi szakirodalom állványozásnak, scaffoldingnak nevezi az önálló vagy kooperatív tanuláshoz adott konkrét, strukturált segítséget.
30
http://www.standards.dfes.gov.uk