Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2002 december > Előszó: NAT 2002 – Vitaanyag

Nemzeti alaptanterv – 2002

Vitaanyag

Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság
Budapest, 2002. szeptember

Az olvasó a lap mellékleteként kézhez kapja az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság által készített NAT 2002 című tervezetet. Az 1998-ban elfogadott Nemzeti alaptanterv munkálatainak irányítója, Báthory Zoltán kezdeményezésére a társaság keretei között, ismert tantervkészítők bevonásával 2001-ben indult meg a NAT felülvizsgálata. A magyar közéletben némiképp szokatlan, hogy civil szervezet kezdeményezi egy törvényben rögzített állami feladat elvégzését. A fejlett demokráciákban ez korántsem ismeretlen jelenség. Az erős civil szféra, különösen a szakmai civil szerveződések jelenléte a közéletben a demokrácia egyik fő ismérve.

Épp azért adtunk lehetőséget a NAT felülvizsgálatának eredményeként átdolgozott alaptantervi dokumentum megjelentetésére, mert úgy véljük, hogy a civil szféra erősödésének, szakmai közéletet katalizáló szerepének egyik fontos feltétele a nyilvánosság, a szakmai álláspontok nyílt ütköztetése. Meggyőződésünk, hogy csak ez vezethet értelmes közmegegyezéshez, a szakmai konszenzusok megkötéséhez.

A NAT 2002 tervezete kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy ez a civil kezdeményezés nem kívánja helyettesíteni az alaptanterv éppen esedékes felülvizsgálatát. A tantervet készítő fejlesztők nem akartak többet, mint nyilvánosság elé tárni javaslataikat annak érdekében, hogy közös szakmai gondolkodásra késztessék a pedagógusszakmát, a tanterv- és tankönyvírókat és mindenekelőtt a gyakorló pedagógusokat. Ugyanakkor úgy véljük, hogy a tervezet kapcsán kibontakozó szakmai vita fontos szempontokat adhat az Oktatási Minisztérium NAT-felülvizsgálattal foglalkozó szakemberei számára, valamint segítheti a tartalmi szabályozás dokumentumainak az átdolgozását, javítását.

2003 januárjától vitasorozatot indítunk az Új Pedagógiai Szemle, illetve az OKI honlapján, ahol lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy mindenki kifejthesse véleményét egyrészt a közreadott NAT-tervezetről, másrészt a tartalmi szabályozással, a műveltségtartalommal, az iskola által közvetített tudás szerkezetével kapcsolatos kérdésekről általában.

Fontosnak tartjuk, hogy ez a fórum ne politizálódjon át, ne váljék szekértáborok meddő vitájává. A vélemények, álláspontok ütköztetésének célja, hogy olyan szabályozási mechanizmus kialakítását segítse, amely valóban rugalmas, ugyanakkor az értelmes rendet is megőrizni képes keretként szolgálhat az oktatás folyamatos tartalmi fejlesztéséhez.

Várjuk olvasóink hozzászólását, véleményét.