1
A mai helyzet bemutatását lásd „Korszerű információs és kommunikációs technikák az Európai Unió iskoláiban.” Új Pedagógiai Szemle, 2001. október.
2
A mai beiskolázási gyakorlat problémáival kapcsolatban lásd „Természettudomány és nevelés.” Új Pedagógiai Szemle, 2001. szeptember.
3
A témával kapcsolatban lásd „Új képzési tartalmak az Európai Unió iskoláinak tanterveiben és oktatási programjaiban.” Új Pedagógiai Szemle, 1999. november, illetve „Állampolgári nevelés a francia iskolákban.” Új Pedagógiai Szemle, 2001. június.
4
Lásd „Kampány vagy tudatos pedagógiai vállalkozás? Gondolatok a Nyelvek Európai Éve – 2001 programjáról.” Új Pedagógiai Szemle, 2001. július–augusztus.
5
Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban. Szociális és Családügyi Minisztérium, 2000, Budapest. In Szociális ügyek és foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban. A sorozatot szerkeszti: Ladó Mária és Ónodi Irén.
6
A téma ismertetését lásd „Vállalkozási ismeretek oktatása Európában”. Új Pedagógai Szemle, 2001. december.
7
A témával kapcsolatban lásd „Alapkészségek vagy kulcskészségek?” Új Pedagógiai Szemle, 2001. november.
8
Lásd „Segítő szakmák jelenléte az iskolában: az iskolapszichológus szerepe a nemzetközi gyakorlatban.” Új Pedagógiai Szemle, 2001. február, illetve „A pályaválasztási tevékenység gyakorlati tapasztalatai a fejlett országokban.” Új Pedagógiai Szemle, 2001. március.
9
European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning. European Commission Directorate General for Education and Culture. Brussels, June 2002. Report based on the work of the Working Group on Quality Indicators.
10
Lásd PISA 2000.
11
Lásd: Foglalkoztatáspolitika az Európai Unióban.