1
Arató László ma is a budapesti Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium jeles tanára.
2
Erről a korszakról Arató László írásai számoltak be. Arató László: Egy tantárgyról, ami van is, meg nincs is. Iskolakultúra 1991. 7-8. sz. Arató László: Társadalomismeret. Iskolakultúra. 1992. 13-14. sz.
3
A program fő sajátosságairól lásd Jakab György: A társadalomismeret és a médiaismeret integrációja. A Társadalmi esettanulmányok tananyagról. Új Pedagógiai Szemle, 1998. 6. sz.
4
A teljesség igénye nélkül, csak ahogy fölmerülnek a nevek Landler Jenő (majd Deák Ferenc) Gimnázium, Radnóti Miklós Gimnázium, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Petőfi Gimnázium, a XIII. kerületi Dolgozók Gimnáziuma.
5
A következő írás egy nagyobb esettanulmány részlete. Köszönettel tartozom kiváló tanítványomnak, Volly Györgynek, a Mai Nap újságírójának, aki ráirányította figyelmemet az esetre, illetve segített egységesíteni és stilizálni az anyagot. Az idézett részleteket a 16 óra című rádióműsor 1996. szeptember 14-i adásának nyilatkozatai, illetve a hivatkozott újságok alapján szerkesztettem (J. Gy.).