1
Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Budapest, 1998, Osiris Kiadó.
2
I.m. 297. o.
3
Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. Budapest, 1997. Keraban Kiadó.
4
I.m.
5
Köszönjük Buda Mariannak a kategóriarendszer kidolgozásában nyújtott segítségét.
6
A könyv első felében igen, azt követően azonban egy sem. Ezt a tankönyvet öt szerző írta, sajnáltuk, hogy nincs feltüntetve, melyik rész kinek a munkája, mert akkor esetleg lehetne igazolni azt a feltevésünket, hogy szerzőnként változik, hogy vannak-e kérdések, sőt az egyes szerzők kérdéseinek típusai közötti összefüggések is kimutathatók lennének.
7
Ez volt az egyik azok közül a tantárgyak közül, ahol az utolsó évfolyamnál nem rajzolódott ki egyértelműen, hogy melyik a legnépszerűbb kiadvány.
8
A már említett probléma miatt.