1
Az egész életen át tartó tanulás (Válogatta Budai Ágnes). Új Pedagógiai Szemle, 2000. 11. sz.
2
Az Európai Parlament és az Európai Tanács határozata alapján az 1996-os évet az élethosszig tartó tanulás évének nyilvánították az Európai Unióban.
3
Az Élethosszig tartó tanulás európai évének eredményei (Válogatta és szerkesztette: Szabó Balázs Gábor), Új Pedagógiai Szemle, 2000. 5. sz.
4
Bardócz András: Mi bajotok az iskolával? III. Lifelong learning. Új Pedagógiai Szemle, 1999. 10. sz.
5
A Memorandum on Lifelong Learning. Comission Staff Working Paper. Comission of the European Communities. Brussels, 30.10.2000 SEC(2000) 1832.
6
Feira European Council (19 and 20 June 2000): Presidency conclusions. http://europa.eu.int/council/off/conclu/june2000/index.htm
7
A Memorandum on Lifelong Learning, 8.
8
Mihály Ildikó: Törekvések az előzetesen megszerzett tudás meg - és elismer(tet)ésére, Új Pedagógiai Szemle, 2000. 11. sz.
9
A Lifelong Learning and Lifewide Learning, National Agency for Education, Stockholm, January 2000. kiadványban megjelent ábra módosított változata.
10
Lisbon European Council: Presidency Conclusions: http://europa.eu.int/council/off/conclu/mar2000/index.htm