Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2000 július-augusztus > DrogKalauz

Sikné Lányi Cecília

DrogKalauz CD1

A DrogKalauz multimédiás CD-t a Veszprémi Egyetem munkacsoportja azzal a céllal készítette, hogy objektív, aktuális információkkal lásson el minden érdeklődőt, közülük is leginkább a legveszélyeztetettebb korosztályt, a 14–20 éveseket. A drogkérdés egyre aktuálisabbá válik ma Magyarországon. A CD-n a szerzők nem arról szeretnének szólni, miért rossz a drog, inkább a drogok alapvető fajtáival, azok hatásaival és utóhatásaival ismertetik meg a fiatalokat. Ezek mellett érdekes multimédiás képtárral, statisztikai adatokkal, az aktuális drogtörvénnyel, rövid élménybeszámolókkal és számos hasznos címmel találkozhatnak az érdeklődők. A legmodernebb multimédiás eszközök segítségével barangolhatnak ebben a fontos témában, és könnyedén eligazodva juthatnak számos hasznos információhoz.

Sokan vitatják, hogy szükség van-e ebben a kérdésben objektív felvilágosításra.2 Azzal érvelnek, hogy ameddig a közvélemény meg van győződve arról, hogy a drogok „halálos idegmérgek”, és egy szál marihuánás cigaretta előbb-utóbb menthetetlenül heroinistává tesz bárkit, aki kipróbálja, addig nagy valószínűséggel csak kevesen fognak kísérletezni, és ily módon megőrizhető a status quo. A valóság azonban rácáfol erre: évről évre rohamosan nő azoknak a száma, akik a tiltás, az ellenpropaganda ellenére is kipróbálják ezeket a szereket, és ha tapasztalataik esetleg ellentmondanak a hivatalos álláspontnak, hajlamossá válnak arra, hogy ne is vegyék figyelembe a „hatalom” oldaláról származó üzeneteket, hanem saját élményeik, illetve a kialakuló drogos szubkultúra tagjaitól származó információk alapján formáljanak önálló véleményt. Ez a folyamat természetesen nem kedvez a drogellenes CD „imázsának” sem, és nagy veszélyeket is rejt magában: ha egy fiatal azt tapasztalja, hogy a marihuána nem is olyan veszélyes, mint azt mondják, könnyen hasonló következtetésekre juthat a valóságos veszélyt jelentő kemény drogokkal kapcsolatban is. Mindenképpen hasznos tehát egy objektív, fiataloknak szóló felvilágosító CD-t készíteni.

Gondolatok, érvek, vélemények – előzetes felmérés

Mielőtt munkacsoportunk belevágott a CD elkészítésébe, egyetemistákkal beszélgettünk a drogkérdésről. Az összegyűjtött véleményekből álljon itt ízelítőül néhány. Próbáltunk a drogokkal kapcsolatos minden lehetséges véleménynek hangot adni, így nem meglepő, ha az egyes állítások ellentmondanak egymásnak. Ez is mutatja, mennyire nincsenek tisztában a drogkérdéssel a fiatalok.

„Az olyan drogok, mint az alkohol vagy a heroin, az embert kellemes kábulatba, kiszámítható eufóriába juttatják, amelyet bármikor újra átélhet, ha a drogot ismét beveszi. Ez roppant veszélyes, mert sokan hajlamosak a kábulatot választani a problémáikkal való szembenézés, azok megoldása helyett. Mit tehetünk? Egyrészt eltilthatjuk őket ezektől a szerektől. Másrészt megtaníthatjuk őket arra, hogyan kezeljék problémáikat.”
„Ma a heroin egy grammja a feketepiacon 5-6000 forintba kerül. Gondoljunk bele, honnan szerzik be a függők ezt az összeget, ami napi rendszerességű vásárlások esetén eléggé tetemesre rúg! Gyakori, hogy a társadalom többi tagjától eltulajdonított értéktárgyak eladásából származó haszon alakul át kábítószerré. Ha a heroin legális lenne, és mondjuk egy állami vállalat gyártaná, akkor a függők kb. 100 forintért hozzájuthatnának egy grammhoz. Azaz drogvásárlásonként 5000 forintot spórolnának meg, ennyi pénzt nem kellene rendszeresen kihúzniuk a többi állampolgár zsebéből.”
„A feketepiaci heroin tele van szennyeződésekkel, amelyek komolyan károsítják a heroinfogyasztók szervezetét. Emellett a szer széles skálán változó tisztasága erősen megnöveli a túladagolás veszélyét. Ha a heroin legális lenne, rá is vonatkozna a minőség-ellenőrzés. A függők olcsó, tiszta heroint kaphatnának, pontosan be tudnák állítani az adagjukat, és nem kellene félniük a szennyeződések káros hatásaitól.”
„Ha a heroinfüggők olcsón hozzájuthatnának steril injekciós tűkhöz, csökkenne a szennyezett tűvel átvitt fertőzések (pl. AIDS, hepatitis) száma.”
„Ha legális lenne a heroin, ugrásszerűen megnőne a heroinisták száma. Ha legális lenne a fű, ugrásszerűen megnőne a füvezők száma. Ha legális lenne a speed, ugrásszerűen megnőne a gyorsozók száma. Ha legális lenne az extasy, ugrásszerűen megnőne használóinak száma. Ha legális lenne az LSD, ugrásszerűen megnőne a tripelők száma.”
„Ha sok lenne a heroinista, széthullana a társadalom, mert a függők semmi mással nem törődnének, csak a heroinnal. (Ha azonban ezeknek a függőknek meg tudnánk mutatni, hogy az életnek van célja, van értelme, akkor talán felhagynának a drogozással. Ha meg tudnánk mutatni.)”
„Fontos, hogy különbséget tegyünk drog és drog között. Mi jut eszembe, ha azt hallom: heroin? Kábulat, bódulat, lebegés, eufória. Speed? Gyorsulás, feszültség, hajtás. Extasy? Pörgés, feldobottság, nyíltság, kitárulkozás, elfogadás, öröm, »jó lenni«. Kokain? Uralkodás, élvezet, gyönyör, erő, hatalom. LSD? Utazás: képes, színes, hangos, ízletes érzelmek, bennük egység és megosztottság, mélység és magasság, fehér és fekete. Jó és Gonosz, hihetetlen, értelmen túli bonyolultság és lenyűgöző egyszerűség. Fű? Tudat, gondolkodás, érzések, a világ belül és kívül, figyelem, rezdülés, átélés, látás, hallás, ízlelés és tapintás.”
„Az állam feladata, hogy polgárait »megvédje« a drogok kísértésétől, mégpedig oly módon, hogy súlyos büntetésekkel szankcionálja a pszichoaktív drogok fogyasztását, előállítását és kereskedelmét.”
„A történelem során nem volt egyetlen olyan komolyabb társadalom sem, amelyben ne bukkant volna fel valamilyen formában a pszichoaktív drogok fogyasztása. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ember voltunkhoz szervesen hozzátartozik tudatállapotunk időnkénti megváltoztatásának igénye.”
„Logikus lenne azt feltételezni, hogy amennyiben egy állampolgár elegendő információval rendelkezik egy drog előnyeiről és hátrányairól, akkor képes lesz ezen előnyök és hátrányok mérlegelésével eldönteni, megéri-e számára az illető drog használata. De vajon így működnek-e az állampolgárok?”
„Sajnos a magyar fogyasztói szokásokat igen gyakran a mértéktelenség jellemzi. Ez nemcsak az alkohol, hanem az illegális drogok fogyasztására is igaz. A diszkóban az emberek nem állnak meg egy extasynál, hanem egymás után dobálnak magukba mindent, ami a kezük ügyébe kerül. A politoxikománia nálunk inkább szabály, mint kivétel.”
„Magyarországon semmilyen drog fogyasztásának nincs kultúrája, még az alkoholénak sem, pedig elég régóta használják. Ezért nincs értelme pl. a fűlegalizálás kapcsán összevetni kis hazánkat Hollandiával: ha nálunk legalizálnák a füvet, holtbiztos, hogy egy jelentős réteg rövid időn belül hülyére szívná magát.”
„Azt, hogy valaki milyen drogot használ, elsősorban az határozza meg, hogy az illető milyen hatás, milyen tudatállapot elérésére törekszik. A valóság elől menekülők kedvenc szere a heroin és az alkohol. A tudatuk mélységeire kíváncsiak a pszichedelikumokat használják. A hedonisták, a »hatalom akarói« a kokaint és a speedet részesítik előnyben. A »feelingek« szerelmesei füvet szívnak.”
„Nincsenek »kapudrogok«. Minden attól függ, ki mit keres. Ha valaki kábulatra vágyik, ha menekülni, felejteni akar, az nem fog megállni sem a fűnél, sem a bélyegnél, sem a speednél. Neki már eleve a heroinra volt szüksége.”
„A drogok tiltása, az ellenük folytatott harc sosem lehet sikeres. Mindig lesznek, akik lázadásból, divatból, kíváncsiságból vagy személyes meggyőződésből használni fognak pszichoaktív szereket.”
„Ha összehasonlítjuk az egyes drogok veszélyeit, meglepő módon azt találjuk, hogy a két legális drog, az alkohol és a dohány fogyasztása jár a legkárosabb következményekkel. Vajon meglepő-e ezután, ha a drogozáson kapott fiatalok nem érzik a tettük »súlyát«? Vajon nem merül-e fel bennük a kérdés: hogy lehet, hogy az egészségtelenebb drogok legálisak, a kevésbé veszélyesek pedig be vannak tiltva?”
„Miért üldözik a nyugati társadalmak minden lehetséges eszközzel egyes pszichoaktív szerek fogyasztását? Mitől félnek? Attól, hogy elvesztik az ellenőrzést a polgárok felett? Vagy attól, hogy a polgárok veszítik el az ellenőrzést önmaguk felett? Attól, hogy a társadalomnak kell vállalnia a drogosokért a felelősséget? Biztos, hogy a drogosok képtelenek társadalmi lényként funkcionálni? Nem lehet, hogy pont a drákói rendszabályok miatt kerülnek olyan helyzetbe, ahonnan nincs tovább?”

Úgy gondoltuk, a vélemények ellentmondásossága és sokfélesége is azt mutatja, hogy az emberekben, de legfőképp a fiatalokban nincs egységes letisztult kép a kábítószerekről, azok formáiról és a hozzájuk kapcsolódó törvényekről, ezért a multimédiás CD-nkben megpróbáltuk ezt a témát minden oldalról tárgyszerűen bemutatni, könnyen használható, tartalmas kiadványt összeállítani.

A CD felépítése

Külalak

A szoftver készítésekor, még a konkrét megvalósítói munka előtt különös hangsúlyt fektettünk az arculattervezésre. Fő szempontunk természetesen itt is a megcélzott korosztály átlagízlése és maga a téma volt. Igyekeztünk sokféle, nem túl kirívó, de azért vidám színt választani, ügyelve a megfelelő kontraszthatásra. A betűtípusok két csoportba sorolhatók: a főcímek és a menüpontok divatos, kissé „extrém” stílusúak, a többi, nagyobb terjedelmű szöveg viszont klasszikus, mindenki számára könnyen és gyorsan olvasható formátumú.

Fiataloknak szólnak a szoftvert kísérő háttérzenék, gondolnunk kellett azonban a többi korosztályra is, hogy egyik zeneszám se legyen sértő vagy zavaró az idősebbek vagy a túl fiatalok számára. De ha így is akadna méltatlankodó, egy kattintással csendet teremthet magának.

A főmenü
1. ábra

Szerkezet

A DrogKalauz „fejezetei” lefelé elágazó fastruktúrát alkotnak. Az egyes szintekről fel- és lefelé léphetünk tovább, illetve minden esetben lehetőség van a főoldalra történő azonnali visszatérésre. Mivel az anyag maximális mélysége négyszintnyi, legfeljebb négy kattintással bárhonnan bármelyik tetszőleges oldalra eljuthatunk. A lefelé mozgás a lehetséges elágazások miatt mindig menüből történik, míg az egyértelmű visszalépésre külön gomb szolgál. Egyes esetekben lehetőség van a szinten belül oldalirányú haladásra is, erről a balra, illetve jobbra gombok színes lámpácskái tájékoztatják a felhasználót.

A CD tartalmi felépítése (faszerkezet)
2. ábra

A kezelőfelület

Két oldal kivételével az egész anyag alatt látható a szoftver legfőbb kezelőjeként funkcionáló navigátorablak. Ezen – a látszatra az információhordozó médium fölé helyezett – objektumon található az összes böngészéshez szükséges gomb, itt tudjuk a zenét ki- vagy bekapcsolni, kilépni a programból. Gyakorlatilag a görgetőgombok és a menük kivételével az összes parancsot innen adhatjuk ki. Ez az egységes felület megkönnyíti a felhasználónak a kezelés gyors elsajátítását, s egyszerűsége miatt kevésbé riasztó a számítógéppel csak frissen ismerkedők számára. Ezenkívül néhány információ is megtalálható itt: felül az aktuális oldal főcíme olvasható, alul pedig az elérési útról kapunk tájékoztatást.

A navigálás másik módja a képernyőn megjelenő menük használata. Csak így tudunk a struktúrában lefelé haladni, választani az adott oldalról elágazó lehetőségek közül. A menüpontok megkülönböztetését a passzív szövegsoroktól az egérpointer változásai segítik: ha olyan hely fölé mozgatjuk, ahova érdemes kattintani is, a nyilacska mutató kézzé, a súgó képernyőjén és a tesztnél pedig kis kérdőjellé változik. Hasonló hatás figyelhető meg a navigátorablak gombjain is, kigyulladó lámpáik jelzik a felhasználónak, hogy pontosan hol is áll az egérmutatóval. Ha az aktuális szint egyelemű, vagy vízszintesen nem átjárható, a balra-jobbra gombok pirosan villannak fel, figyelmeztetve a böngészőt, hogy nem szabad az út (4. ábra).

A fejlesztői környezet, a szükséges hardverfeltételek

Az interaktív multimédia-programok készítése, fejlesztése hagyományos programozási nyelvekkel igen időigényes, a keresletet ilyen eszközökkel nem lehet időben kielégíteni. Ezt ismerte fel a Macromedia cég, amikor megalkotta az interaktív multimédia-alkalmazások készítésére alkalmas Multimedia Director (a továbbiakban Director) nevű programot. Ezzel a programmal sikerült ötvözni az animációs stúdiók egyszerű használatát a magas szintű programozási nyelvek hatékonyságával. Többek között ezért is döntöttünk e szoftver mellett a fejlesztői környezet megválasztásakor. Nevéhez hűen a Directorban képzeletbeli rendezőként igazgathatjuk az interaktív film elemeit. A cselekmény az úgynevezett színpadon (stage) zajlik, és lényegében ez az, amit majd a néző, a felhasználó is látni fog. A szereplők pedig a képek, videoklipek, a szöveg és a zenék, az összes gombot, a kezelőelemeket is beleértve.

Az elkészített DrogKalauz CD-futtatásához szükséges egy 486 vagy gyorsabb multimédiás (hangkártya, hangszórók, min. 8x CD-ROM-meghajtó, és elég a 14”-os monitor is) PC, Windows 95 vagy Windows NT operációs rendszerrel. Hangkártya jelenléte nem alapvető követelmény a programhoz, de ajánlott, mivel a hanghatások élvezetesebbé teszik a multimédiás termék használatát, a felhasznált aláfestő zene jobban motiválja a tanulókat.

A CD felhasználása

Általános iskolai tanárokkal folytatott konzultációink során kiderült, hogy a téma megbeszélését a gyerekekkel nem lehet elég korán kezdeni. Már az ötödik osztályban (11-12 éves gyerekek esetében) megjelennek a két legelterjedtebb droggal, az alkohollal és a dohányzással kapcsolatos problémák. Talán itt még nincs szükség a DrogKalauzhoz hasonló, a kábítószerekről komplex áttekintést nyújtó felvilágosító anyagokra, ezeket csak később, a hetedik-nyolcadik osztályban ajánlják. Ekkor azonban már a legtöbb iskolában a kemény drogok (heroin, kokain) is komoly veszélyt jelentenek.

A számítógépes felvilágosító formát minden tanár jónak tartotta, tekintettel arra az ösztönös vonzódásra, amelyet az új generáció a modern technika iránt érez. Egyesek szerint az anyag nemcsak a gyerekeknek, hanem az oktatónak is hasznos segítség lehet a kábítószerek közötti eligazodásban. A multimédia népszerűségének köszönhetően nemcsak az oktatásban, hanem a társadalmi életben is felhasználhatók az oktató és ismeretterjesztő anyagok. Mivel a DrogKalauz CD fiatalokat érdeklő témakört dolgoz fel, a számítógépes kultúrát is terjeszti, miközben ismeretterjesztése révén a megelőzést is szolgálja.

A prevenció szerepe

A fiatalok általában a szubkultúra hatására, kíváncsiságból, illetve a nem elegendő vagy téves információ miatt próbálják ki a drogot.

A prevenció célja:

 • megtanítani, hogyan tudnak ellenállni egy csoport vagy társ csábításának;

 • helyes, pontos ismeretek adása, tévhitek eloszlatása (a személyes tapasztalatok és a szerzett információk között gyakran nagy ellentmondás van);

 • rádöbbenteni a fiatalokat a reklámok negatív hatásaira.

  A másodlagos prevenció keretében a legfontosabb feladat kapaszkodót, segítséget nyújtani, megmutatni, hogy van hová fordulniuk problémáikkal.

  A felmérés és eredményei

  2000. január első és második hetében a téli szünet után kipróbáltuk a CD-t két általános iskola nyolcadik osztályában, valamint egy gimnázium első osztályában. Mindegyik osztályban írattunk egy felmérő tesztet (1. melléklet) a drogkérdéssel kapcsolatosan, majd a gyerekeket három csoportra osztottuk. Az első csoportba tartozók egyedül otthon nézegették a CD-t, a második csoport közösen, iskolában (a Veszprémi Egyetemen, hogy azonos számítógépes feltételeket teremtsünk a kísérlethez), tanári irányítással (de csak azt az utasítást kapták a tanulók, hogy melyik részeket nézzék meg feltétlenül és milyen sorrendben), a harmadik csoportban pedig CD nélkül közösen, tanári irányítással beszélgettek a drogkérdésről. Ezek után megírattuk ugyanazt a tesztet az összes gyerekkel.

  A felmérés négy részből állt: az első a dohányzással, a második az alkohollal, a harmadik a drogokkal kapcsolatos ismeretekre kérdezett rá (összesen 26 tesztkérdés, tehát maximum 26 pont volt elérhető). A teszt negyedik részében a drogokkal és kipróbálásukkal kapcsolatos véleményekről tudakozódtunk (6 attitűdkérdés, melyeknek súlyozott max. pontszáma 20 volt) (1–3. táblázat).

  A felmérésben részt vett tanulók száma
  1. táblázat

   Egyedül otthon Iskolában CD-vel Iskolában CD
  nélkül 
  Összes 
   fiú lány fiú lány fiú lány  
  1. általános iskola 32 
  2. általános iskola 26 
  Gimnázium 26 
  Összes 14 11 15 14 21 84 

  Az első és második teszt átlagpontszáma

  2. táblázat

   Első teszt Második teszt 
     Egyedül
  otthon 
  Iskolában
  CD-vel 
  Iskolában
  CD nélkül 
  Max. 26 pont fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 
  1. általános iskola 14,69 14,75 17,6 21 22,75 21,4 19,29 17,29 
  2. általános iskola 15,17 15,15 18,25 – 16,25 15,56 15,2 15,3 
  Gimnázium 17,22 16,15 18 16,25 17,5 18,5 – 17 

  Az első és második teszt attitűdpontszámai

  3. táblázat

   Első teszt Második teszt 
     Egyedül otthon Iskolában
  CD-vel 
  Iskolában
  CD nélkül 
  Max. 20 pont fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 
  1. általános iskola 14,62 16 16,6 16,25 17 16,5 15,14 16,21 
  2. általános iskola 13,7 14,7 14,25 – 15 16,33 14 15 
  Gimnázium 15,78 17,06 19 18 16 18 – 17,5 

  Az eredményeket t-próbával és korrelációszámítással vizsgáltuk. A t-próbával csak azon tanulók között találtunk 0,05 szignifikanciaszinten különbséget, akik az iskolában CD nélkül, illetve az iskolában CD-vel tanultak, de nem volt különbség az otthon CD-vel tanulók és az iskolában CD-vel tanuló csoportok között. Így megállapítható, hogy a kifejlesztett CD – akár otthon, akár iskolában tanultak vele – hatékonyabb oktatási módszer, mint a „csak” beszélgetés a drogkérdésről. A többi csoportban nem volt szignifikáns különbség. A tudás pontszáma és a droghoz való hozzáállás attitűdpontszámai között sem volt szignifikáns korreláció. Végeztünk egy utóvizsgálatot, amelyben még egy közös órai beszélgetést folytattak a megtanult ismeretek birtokában, ezután újból megkérdeztük egy név nélküli tesztben az attitűdkérdéseket. Majd vizsgáltuk a korrelációt a tudás pontszáma és az attitűdpontszáma között. Így sem volt szignifikáns (0,05) korreláció a tudás és az attitűd között, de az attitűdpontszámok emelkedtek minden csoportnál. Megállapítható, hogy a CD-vel való tanulás növelte az ismereteket, de az utána következő csoportos beszélgetés tanár vezetésével nélkülözhetetlen az attitűdbeli fejlődéshez.

  A kérdőív negyedik részére adott válaszok a gyermekek százalékában (felső sor tanulás előtt, alsó tanulás után)
  4. táblázat

  Állítás Nagyon egyetértek Egyetértek Nincs véleményem Nem
  értek egyet 
  Egyáltalán nem értek egyet 
   fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány fiú lány 
  A dohányzás szerintem jó dolog, és egyáltalán nem veszélyes. 11,1 7,5 13,9 2,5 9,3 8,5 18,5 21,5 47,2 60 
  7,1 18,8 12,3 19,4 25 54,7 62,7 
  Szerintem igazságtalanság, hogy 18 éven aluliak nem vehetnek cigarettát. 23,8 13,7 19 17,6 16,8 9,9 9,5 23,5 30,9 35,3 
  30,6 12,5 13,9 22,5 13,8 17,5 13,9 17,5 27,8 30 
  Az alkohol nem lehet olyan mérgező, hisz minden boltban árulják. 7,1 1,9 7,1 11,7 19,2 16,1 38 39 28,6 31,3 
  13,9 11,1 10 8,3 30 38,9 30 27,8 30 
  A legjobb barátom unszolására sem próbálnám ki semelyik drogot. 55,6 82,5 5,56 10 30,5 8,34 2,5 
  61,8 68,6 19 21,5 4,7 9,5 1,9 
  Semmi rosszat nem látok abban, ha valaki drogozik néha. 7,1 1,9 17,3 4,1 11,9 15,6 61,8 78,4 
  8,3 8,3 5,5 2,5 5,6 2,5 72,3 90 

  A következő (5. táblázat) adatai azt mutatják, hogy szinte mindenki rágyújtott már, az igazi drogos tapasztalatokról nem is beszélve. (Bár ezt a részt nem pontoztuk.) Mivel a teszteket névtelenül adták be – az osztályfőnökeik és tanáraik nem is látták a felmérés eredményeit –, reméljük, hogy a válaszok őszinték voltak.

  Eddigi tapasztalatokra vonatkozó kérdésekre adott válaszok száma
  5. táblázat

   1. általános iskola 2. általános iskola Gimnázium 
  A megkérdezett tanulók száma fiú 16 lány 16 fiú 17 lány 18 fiú 9 lány 17 
  Rágyújtottál már? 15 11 10 11 
  Kóstoltál már alkoholt? 16 11 17 15 17 
  Van-e valamilyen drogtapasztalatod? 

  A harmadik teszt attitűdpontszámai (maximális pontszám, 20)
  6. táblázat

  A tanulás módja Egyedül otthon CD-vel Iskolában CD-vel Iskolában CD nélkül 
   fiú lány fiú lány fiú lány 
  1. általános iskola 17,5 17,6 17,2 17 16 17 
  2. általános iskola 15,3 – 15,5 16,5 15 15,5 
  Gimnázium 19 18,5 17,6 18 – 18 

  Pedagógiai és pszichológiai szakértői vélemény3

  „A program előlapja, beköszöntő zenéje izgalmasan készíti elő az iskolák kényes osztályfőnöki témái közé tartozó, drogokról szóló tananyagot. Nem könnyű tanítani, különösen sok kétség merül fel a fiatalabb korosztállyal kapcsolatban, pedig a veszélyeztetettségük vitathatatlan. Ezt a programot bátran ajánlhatjuk valamennyi felső tagozatos osztályfőnök, valamint a szülők figyelmébe is, bár készítői elsősorban a 12–24 éves korosztály számára javasolják.”

  „A fiatalos zene felkelti a program használójának figyelmét, az érzelmekre is hat. A kísérő szöveg sötét háttere ellenére is jól olvasható, könnyen értelmezhető. Pontosan megfogalmazott valamennyi utasítása, tanító szövegrésze. A CD tartalma bőséges szakanyagot ad a felhasználó számára. Az egyes fejezetek az előlapon találhatók, belépés-kilépés csak ezen keresztül lehetséges. Kiválóan sikerült a Galéria, az Érdekességek, de nagyon jó, hogy Címek, Szakirodalmi ajánlás és a Drogtörvény tiszteletet parancsoló másolata is megtalálható a programban. A Súgó tájékoztat, de nem lehet elérni a program más részeiből. A történetek képei riasztóak, az egész program sugallja a távolmaradás szükségességét. Nagy gépigénye felhasználási nehézségeket vet fel. Jó, hogy ez a CD elkészült. Mielőbbi használatát ajánlom minden iskolának.”

  Összefoglalás

  A legtöbb káros szenvedély, így a drogfüggőség is egyfajta betegség, ezért itt is a megelőzés a legjobb gyógyír. Ráadásul véletlenül senki sem lesz drogos, az első adagot majdnem mindenki fizikai kényszer nélkül próbálja ki. A probléma igen mélyen gyökerezik, komoly társadalmi, szociológiai okai vannak. Mi nem tudtunk, de nem is szerettünk volna ilyen mélyre nyúlni, csupán egy apró részletét nyújtjuk a megelőzésnek, a minél pontosabb felvilágosítást, a tanulási lehetőséget. Tájékoztatunk a veszélyekről, kiemelünk fontos részeket a frissen elfogadott drogtörvényből, amely ugyan nem a legjobb módja az elrettentésnek, mégis talán egyike a legfőbb visszatartó erőnek a mai Magyarországon.

  Mivel az anyag elsősorban fiataloknak szól, ezért választottuk megvalósításakor a multimédiás formát. A DrogKalauz multimédiás oktató CD-ROM, a Macromedia Directorral fejlesztettük. A szoftver kezelését igyekeztünk a laikus felhasználók számára is könnyen elsajátíthatóvá tenni. Így bármely szakos általános és középiskolai tanár is felhasználhatja munkájában.

  A CD elkészülte utáni felmérésből megállapítottuk, hogy a CD-vel való tanulás növelte az ismereteket, de nem pótolta a tanári munkát az attitűdbeli fejlődésben.

  1. melléklet

  Drogteszt I.

  (minden kérdésre csak egy helyes válasz adható)

  Csoportszám: A – otthon B – iskolában C – CD nélkül iskolában 
   o Fiú o Lány 
  Életkorod: o 13 o 14 o 15 o 16 
  Iskolád: ................................ Osztályod:............................. 
  Rágyújtottál már? o Igen o Nem 
  Kóstoltál már valamilyen alkoholt? o Igen Mit:....... Mikor:...... o Nem 
  Rendelkezel bármilyen drogtapasztalattal? o Igen o Nem 

  Dohányzás


  1. Amikor cigarettázol, ugyanazt a gázt szívod be, mint ami az autók kipufogógázában van. Melyik ez a gáz? o ózon o szén-
  monoxid 
  o kén-
  dioxid 
  2. Hány ismert rákkeltő anyag van egy átlagos cigarettában? o 4  o 8  o 12 o 15 
  3. Köztudott, hogy a dohányzás károsítja a tüdőt. Milyen más fontos szervet károsít még a cigaretta? o szívet o májat o vesét 
  4. Ha valaki egy éven keresztül napi egy doboz cigarettát szív el, mennyi kátrány rakódik le a tüdejében? o 1 dl o 1 liter o 5 liter 
  5. Milyen veszély leselkedik a dohányzó terhes nőkre? o koraszülés, spontán vetélés o elhízás o szemkárosodás 
  6. Hány cigaretta kell ahhoz, hogy felborítsa a tüdőben a levegő és a vér egyensúlyát? o 1 o 5 o 10 o 30 
  7. A sport ellensúlyozza a dohányzás káros hatásait. o Igen, mivel az egészséges életmód és a friss levegő megtisztítja a tüdőt o Nem, a sport nem enyhíti a dohányzás káros hatásait 
  8. A nemdohányzóknál a passzív dohányzás légúti megbetegedéseket okozhat. o Igen o Nem 

  Alkohol


  9. Melyik ital tartalmazza a legtöbb alkoholt? o Fél liter sör o Két és fél dl bor o 1 dl pálinka 
  10. A szervezetünkben az alkoholt melyik szervünk bontja le? o hasnyálmirigy o máj o vese 
  11. Egy deci 40%-os pálinka lebontásához szükséges idő: o 15 perc o 1 óra o 3 óra o 1 nap 
  12. Az alkohol gátolja az idegrendszeri folyamatokat. o Igaz o Hamis 
  13. Az alkohol megváltoztatja a vele együtt fogyasztott gyógyszerek hatását? o Nem o Igen, de semmi komolyabb bajt nem okozhat o Igen, és ez akár életveszélyes is lehet 
  14. Mi nem tartozik az alkoholizmussal járó panaszokhoz? o A keringési rendszer és a tüdő problémái o Látási problémák, szemtengelyferdülés o Vesék és a hasnyálmirigy rendellenességei 
  15. Az emberek nem halnak meg alkoholmérgezésben. o Csak azok halnak bele, akik nem szoktak hozzá o Az alkohol túladagolása miatt meg lehet halni 
  16. Télen felmelegít, ha iszol egy felest. o Igaz – az alkohol sok energiát tartalmaz, emiatt érezzük a meleget. o Hamis – ilyenkor több hőt veszítünk, mint rendesen, és csak a bőrközeli erek kitágulása miatt érezzük a meleget. 
  17. Mi segít abban, hogy kijózanodjál, ha ittál és vezetni akarsz? o Semmi – az alkohol lebomlási folyamatát nem lehet felgyorsítani o Egy pohár erős feketekávé o Legalább 5 percig tartó hideg zuhany 

  Drog


  18. A Speed (metamfetamin) hány százalékban tartalmaz amfetamint? o 5 o 20 o 50 o 100 
  19. A Speed fogyasztható: o Szájon át o Felszippantható az orrba o Elszívható o Intravénásan 
  20. Melyik nem tartozik a Speed hatásai közé? o Gyors szívverés o Pupillák kitágulása o Erős viszketés a homlokon  o Kiszáradás 
  21. Milyen a hatása a Speednek a központi idegrendszerre? o Serkentőleg hat, úgy érzed, tele vagy energiával o Nincs rá hatással, csak ha mellette alkoholt is fogyasztasz o Gátolja azt, hatására az ember érzékszervei eltompulnak 
  22. Az LSD okozhat hallucinációkat? o Igen – hatása alatt olyan dolgokat kezdesz el látni, amiket nem akarsz o Nem – hatása alatt mindig végig tudatosan cselekedsz 
  23. Az extasy előfordulási formái: o Eredeti formájában fehér por, rendszerint préselt tabletták, kapszulák formájában árulják o Eredeti formájában barna por, leggyakrabban intravénásan fogyasztják 
  24. Az extasy okozhat hallucinációkat? o Igen – szinte mindig jelentkezik a extasynak ez a hatása o Nem – hanem felerősíti az érzékleteket (pl.: szaglás, tapintás) 
  25. Az extasy okozhat halált? o Igen – (pl. tánc közben) a túlmelegedés, a túlzott vízvesztés és folyamatos megerőltetés együttes hatására o Nem – mivel az extasy úgynevezett „könnyű drog”. Halált csak a „nehéz drogok” (pl.: heroin, kokain) okozhatnak. 
  26. Melyik nem tartozik az extasy hatásai közé? o Csökkenti a fájdalomérzetet – így nem veszed észre, ha megsérülsz o Csökken a tapintás, szaglás és ízlelés érzékenysége o Gyönyörködik hétköznapi jelenségekben 

  Kérdőív: jelöld meg, hogy mi a véleményed az adott kérdésről


  Állítás Nagyon egyetértek Egyetértek Nincs véleményem Nem értek egyet Egyáltalán nem értek egyet 
  1. A dohányzás szerintem jó dolog, és egyáltalán nem veszélyes. 
  2. Szerintem igazságtalanság, hogy 18 éven aluliak nem vehetnek cigarettát. 
  3. Az alkohol nem lehet olyan mérgező, hisz minden boltban árulják. 
  4. Magyarországon nincs megfelelő italfogyasztási kultúra. 
  5. A legjobb barátom unszolására sem próbálnám ki semelyik drogot. 
  6. Semmi rosszat nem látok abban, ha valaki drogozik néha.