1
Megjelent: TTE Hírmondó, 1998. 21. szám, 1999. 22. szám
2
Ezzel kapcsolatban lásd a Történelemtanárok Egyletének honlapját: http://www.tte.szemtanu.hu/ és KOMÁROMI GÁBOR: Történelem az interneten című könyvét.
3
Link: Egy adott szövegen belüli grafikusan jelzett kapcsolat egy másik, az adott Web-lapon vagy azon kívül elhelyezett dokumentummal.
4
Ilyen próbálkozás például a SzemTanú http://www.szemtanu.hu/szt/szemtanu.htm vagy
http://www.gyakg.u-szeged.hu/netbasic/kerfel.bas .
5
A történelmi témájú CD-k egy jelentős részének átfogó bemutatása, elemzése a Computer Panoráma folyóirat 1998. májusi számában olvasható.