1
Szekszárdi Ferencné: A pedagógiai gyakorlat jellegzetes konfliktusai. Új Pedagógiai Szemle, 1993/7–8.
2
Rosza Pál: Konfliktusok egy szakképző intézetben. Szakképzés, 1997/3. A szerző egy öt középiskolával rendelkező kisváros intézményeiben folytatott vizsgálat eredményeit dolgozza fel, a tanulók által konfliktushelyzetnek tartott esetekről. A vizsgált tanévben 1150 diák, 150 pedagógus tartozott az intézményekhez.
3
Konfliktustérnek nevezzük azt a lokális helyet, ahol a funkcionális rendszer komponensei, az irányított folyamatban egy hierarchikusan rendezett kapcsolatrendszert alakítanak ki.
4
Lásd: Szekszárdi Júlia: Utak és módok. Pedagógiai kézikönyv a konfliktuskezelésről. IFA, ENCORE, 1995.
5
Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata, Budapest, 1992, Tankönyvkiadó.
6
World Bank Project, Visit of Hungarian Visitors to Blackpool and the Fylde College, 1992 resource Pack
7
Fáy Gyula: Technokrata tanulmány a kudarcról. Iskolakultúra 1992/3. 33. p.
8
„Hibafának” nevezzük egy adott esemény (itt: diszfunkcióegyüttes) logikai struktúráját.
9
Az ábrákon a „” azaz a logikai vagy jel az alternatív kapcsolatokat, míg az „§” jel a logikai és jel, az egyidejűséget jelenti.