Tartalom


XCVI. ÉVF.                             2000. március                            1. SZÁM


 

Gósy Mária: Állandóság és változás a beszédben 1

Kertész András: A szabálykövetés mint tudásszociológiai probléma 14

Békési Imre: Az érvelés okozati-oki láncolódása 27

Bańczerowski Janusz: A kategorizáció és a jelentés a kognitív nyelvelméletben 35

Juhász Dezső-Radványi Péter-Vékás Domokos: Egy dialektológiai adatbázis és elektronikus prezentációs rendszer alapvetése 47

Király Péter: Gondolatok a kalandozásokról 59

Szathmári István: Németh László költői nyelvéről 68

Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor művészi névhasználatáról 74

ˇ Kisebb közlemények. Borzsák István: Nyelvi energia? 81

ˇ Nyelvművelés. H. Tóth Tibor: Észrevehetők/észrevehetőek avagy "nem vehetőek észre"? 82

ˇ Szemle. Lőrinczi Réka: Jakó Zsigmond, Erdélyi okmánytár. 89 - Bakró-Nagy Marianne: D. Abondolo (ed.), The Uralic Languages. 97 - Fehértói Katalin: Ördög Ferenc, Zala megye népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1745-1771). 101 - Mátai Mária: Szombathelyi tudós tanárok 107

ˇ Különfélék. Szabó József: Nyelvek és nyelvjárások Svájcban 109

ˇ Társasági ügyek. Kiss Jenő: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 95. közgyűlése.120 - Róna-Tas András: Búcsú Schütz Ödöntől. 124 - A Magyar Nyelvtudományi Társaság közleménye 126

ˇ Nyelvtörténeti adatok. Terbe Erika: A Batthyány család levelesládájából 126

 

nyitólap