Böngészet az élet és tudomány mezején.

Themistoklest egy iskolában megfordulván, hol az emlékezettant tanitották, mondá: én az elfeledéstant inkább szeretném tanulni.

Sokrates a vásárban járkálván s látván az eladásra kitett temérdek dolgokat, felkiáltott: mi sok dolog van a világon, a mi nékül ellehettek.

Nagy Sándor a derék Callisthenest, ki az ő istenitését elleneztette, megölette.

(Folytatjuk.)