A magyar Akademia palotája.

– A magyar Akademia junius 18-ki ülésében következő tetemesb adakozások jelentettek be: Az első magyar átalános biztositó-társaság adott a házra 1000 ftot, a tőkéhez pedig évenkint fizetendő 500 ftot, melyből 300 ftot, átad, 200 ftot pedig mindaddig tőkésit, mig az ebből eredt 10,000 ftnyi tőkét átadhatja, mikor aztán az évenkinti adomány megszünik; Drevenyák Ferencz a házra 50, a tőkéhez szintén 50 ftot; Bartl János vendéglős a házra 300 ftot; Lónyay Gábor a házra 150, a tőkéhez 1000 ftot; Kazinczy András a tőkéhez 200 ft; Kazinczy István szintahoz 100, Lónyay Ödön szintahoz 100 ftot; Kaszap Antal soroksári jegyző gyüjtött a házra 216, a tőkéhez 90 ftot (ez összeghez Forgó Ferencz a házra 100, a tőkéhez pedig élethossziglan fizetendő évenkinti 20–20 fttal; Kaszap Antal és neje Drexler Teréz 100, Pinzel Lőrincz jegyzősegéd 25 fttal); Tisza Kálmán adott a házra 200, a tőkéhez 300 ftot; Tisza Lajos a házra 200 ,a tőkéhez 300 ftot; Kiss Károly r. tag a tőkéhez 52 1/2 ftot, Ujhelyi Alajos gyüjtött Felső-bányán a házra 188 1/2 ftot, 10 aranyat, 10 db. ezüst ftot, a tőkéhez 41 ftot, 6 aranyat, 20 darab ezüst ftot; Heinrich Károly gyüjtött a házra 235, a tőkéhez 122 ftot (mely összeghez Heinrich Károly 75, Maszjon Márta 50, Teasdale Vilmos és Jakab angolok 40 fttal járultak). Nagy Ignácz gyüjtött a házra 417 1/2, a tőkéhez 56 ftot készpénzben, azonkivül pedig alapitványlevelekben a tőkéhez 650 ftot (alapitottak nevezetesen Nagy Szabó Ignácz 100, Csepery Sándor 50, Sebestyén Pál 100, Ihász Imre 300, Bódog János 100 ftot; a készpénzben fizetett összeghez járultak pedig Koller Ignácz 100, Timár Elek 50, Ihász Imre 200, Szokonyi István 100 fttal); a Magyar Sajtónál gyüjlt ujolag a házra 76, a tőkhez 53 1/2 ft; a Vasárnapi Ujságnál ujólag 562 ft és 3 huszas, a tőkéhez 5 ft; b. Földváry Lajos adott a házra 50 ftot; a gombai tánczvigalom jövedelmezett a házra 417 ftot; Fáy Ignácz gyüjtött a házra 197 1/2, a tőkéhez 66 1/2 ftot; Fáy Ignácz maga mindenik czélra 100–100 ftot ajánlott meg; ugyanennyit a Marcs-család Pomázon, ugyanannyit Vattay Gyula, ugyanennyit Jordán István; 50 ftot Nagy János, ugyanennyit a Takách-család; ugyanennyit Luppa Balázs; 40 ftot Princz Mátyás; Tóth Mátyás gyüjtött a házra 60, a tőkéhez 48 ftot; Oszterreicher Dávid nagykereskedő adott a házra 50, a tőkéhez szintén 50 ftot; Lengyel József Szántón gyüjtött a házra 132 ftot és 1 aranyat; b. Rudnyánszky Iván Pakson gyüjtött a házra 325, a tőkéhez 240 ftot (ez összeghez járultak Szeniczey Ferencz és Ödön 100, b. Rudnyánszky Iván 100, Novák Sándor 100, Kornis Róza 30, Kurz György 30, Perczel Lajos és Vilmos 30, Bernrieder Terézia 125 fttal); Sztankovánszky Imre adott a házra 200, a tőkéhez 525 ftot; Sztankovánszky Erzsébet, b. Gerliczyné a házra 200, a tőkéhez 525 ft; Sztankovánszky Mária és János a házra 50 ftot; Kiss Pál b. t. t. a házra 1000, a tőkéhez 2100 ftot; Magyari Kossa Sámuel a házra 200 ftot; Gindly Rudolf a házra 100, a tőkéhez szintén 100 ftot; Nedeczky Ferencz a házra 50 ftot; b. Bajzáth György a házra 50, a tőkéhez 525 fott; Bajzáth-Bernieder bárónő a házra 100 ftot; Havas Ignácz a házra 50 ftot; a bajai gymnasium tanári kara a házra 30 ftot s 1 aranyat; Hanusz Alajos gyüjtött Mindszenten a házra 50 ftot; Eisert Ottó gyüjtött a házra 87, a tőkéhez 40 ftot; Morvay Károly gyüjtött Nábrádon a házra 40 ftot s 1 aranyat; Bettelheim Gyula gyüjtött Aradon a házra 172 ftot, 2 aranyat s 1 tallért; Beszterczebánya városa adott a házra 210, a tőkéhez szintén 210 ftot; a zólyomi takarékpénztár a házra 200 ftot; Beszterczebányán gyült a házra 51, a tőkéhez 60 ft; Szovrónyi József ujabban küldött az egri gymn. ifjuság részéről a házra 32 ftot; Körmendről küldtek a házra 35, a tőkéhez 18 ftot, Tót János N.-Magason gyüjtött a házra 28 ftot s 2 aranyat; Náray Imre, gyüjtött Aradon a házra 13 1/2, a tőkéhez 17 1/2 ftot; Dobay Vilmos gyüjtött Dobsinán a házra 114 ftot; Szabó Fer. gyüjtött Télegyházán a házra 25 ftot s 3 aranyat; Batthyányi Ferdinánd gyüjtött Levinán a házra 88 1/2 ftot, 3 aranyat, 1 tallért, 6 huszast, a tőkéhez 76 1/2 ftot, 3 aranyat, 1 tallért, 6 huszast; Olgyay Titusz Pozsonymegyében gyüjtött a házra 280 ftot s 30 huszast, a tőkéhez 65 ftot; Borbély József Bonyhádon gyüjtött a házra 429, a tőkéhez 51 1/2 ftot; Török József gyüjtött Debreczenben a házra 948, a tőkéhez 179 ftot; Szentál György gyüjtött Nyitrán a házra 255, a tőkéhez 350 ftot s 2 aranyat; Sipeky Ágoston gyüjtött Alsó-Lóczon a házra 437 ftot; Tarnay Károly gyüjtött Jászberényben a házra 53 ftot s 3 aranyat; Bittó Kálmán gyüjtött a házra 219 ftot, 50 ezüst tallért, a tőkéhez 128 ftot, 22 aranyat s 1 ezüst ftot; Szalay István gyüjtött Szentesen a házra 142, a tőkéhez 30 ftot; Mészáros Imre Vadkerten gyüjtött a házra 87 ftot, 2 aranyat, a tőkéhez 52 ftot; Futkó József Kassán gyüjtött a házra 35, Grabarics Ernő Pécsett gyüjtött a házra 32, a tőkéhez 13 ftot; a budai kaszinó adott a házra 200 ftot; a „Pesti Napló”-nál ujolag gyült a házra 921 ft, 10 arany, 6 tallér, 5 ezüst ftos, 2 ötfrankos arany, 1 1/2 ezüst rubel; Bakalovics Szilárd Zsombolyon gyüjtött a házra 175 ftot; Ney Ferencz ujabban gyüjtött a házra 40 ftot; a Vasárnapi Ujságnál ismét gyült a házra 239 ft, 2 arany, 15 huszas, a tőkéhez 17 ft; Szőke Lajos gyüjtött Fehérmegyében a házra 74, a tőkéhez 21 ftot; Máriássy Béla adott a tőkéhez 200 ftot; Hoicsy Sándor a tőkéhez 1000 ftot; Govrik Márton gyüjtött Debreczenben a házra 36 ftot; Szombathely városa adott a tőkéhez 500 ftot; Nagy János gyüjtött Vasmegyében a házra 434 ftot, 2 aranyat, a tőkéhez 278 ftot, 1 aranyat; a kassai kaszinó megajánlott a házra 150, a tőkéhez szintén 150 ftot; b. Horváth József gyüjtött Kassán a házra 150 ftot; az egri német szabóczéh adott a házra 50 ftot; a nagyváradi timárczéh a házra 20, a tőkéhez szintén 20 ftot; a tiszavidéki vasut mérnökei közt gyült a házra 205 ft, 2 arany és 1 tallér; a debreczeni iparkamaránál (czéhektől, keresk. testületektől s Nagy András szentmihályi kerékgyártótól, ki 50 fttal járult hozzá) összegyült a házra 434 ft 80 kr és 4 huszas, a tőkéhez 820 ft 70 kr, ezenkivül 1 db. 200 pftos államkötvény feliben a házra, feliben a tőkéhez.

– (Heti kimutatás) a Vasárnapi ujság szerkesztőségéhez a m. Akademia számára beküldött hazafiui adakozásokról:

XXII. közlés. Komádiból (D. Bihar) Széchenyi-gyászünnepély alkalmával többen Barbócs Gábor által 7 ft. – Hevesről Rab János, Gregor Sándor, Gál Miklós, Bolkány Gábor, Hajdu Mihály, Sipos András és Sas János 8 ft. – Debreczenből a szijgyártó-czéh tagjai Nemes Mihály és Oláh József által 17 ft 20 kr. – Szécsény és vidékéről (Nógrád) töben Komjáthy Anzelm által 127 ft és 3 ezüst huszas. – Diósjenő lakosai (Nógrád) nt. Nagy Mihály ref. esperes 539 sz. ivén 19 ft. – Kalocsáról többen Abrahámffy János által egy részben az alaptőkére, más részben a palotára (a részletes kimutatás az Akademiának fog beküldetni) 770 ft, 1 db. cs. arany és 3 ezüst tallér. – Pápáról a ref. főiskola növendékei Cibor Mór senior által 283 ft. – Kis-Somlóról (Vas) az ottani közönség több tagja 25 ft. – Debreczenből az ottani ref. főiskola nehány növendéke utólagosan Szeremley József senior által 11 ft. – Gáva és Vencsellő (Szabolcs) községből Széchenyi-gyászünnepélyek alkalmával Juraszek József által 85 ft. 30 kr és 1 ezüst tallér. – Török-Bálintról többen 40 ft. – Albertiről (Pest) nt. Juhász Ferenc ur 106 sz. ivén többen 71 ft 85 kr (ebből a tőkére 5 ft.) – Összesen 1464 ft 35 kr, 1 cs. arany, 4 tallér, 3 huszas.

Az eddigi I.–XXI. közlésekkel együtt: 9833 ft 85 kr, 1 régi római arany, 63 cs. arany, 14 tallár, 117 huszas, 2 negyedforintos, 1 tizes és 7 darab 20 pftos nemz. államkölcsön-kötelezvény. – (A mai adakozások „Részletes kimutatását” helyszüke miatt csak jövő számunkban adhatjuk.)