Vajdák alatt mindig a gyalogság századai értetnek.