A Haller-huszárok támadása a montebellói csatában.
(Május 20-án).


Haller-huszárok támadása a montebellói csatában május 20-kán.

Lapunk mult száma hozta a montebellói csata leirását s rajzát a küzdelem egy részének. Most ismét egy másik érdekes részletet közölhetünk a mostani olasz hadjárat ezen első komolyabb, nagyobbszerü ütközetéről. E részlet a derék Haller-huszárok (azelőtt Nádor-huszárok) egy csapatának támadása a piemonti lovasság ellen, mellyben, bár a csata végkimenetele nem vala szerencsés, a bátorságnak s vitézségnek fényes jeleit adák. Az olasz föld átalában nem alkalmas, nagyobb lovas csapatok használatára; s innen van, hogy mindekkoráig összesen csak 3 huszárezred egyes osztályai vettek részt az olasz háboruban, u. m. a Cászár-, Porosz király- és Haller-huszárok. A külföld mindig nagyobb számmal hozza a nevezetesb hadi tények, helyszinen készült rajzait; s azon helyzetbe jutunk ezáltal mi is, hogy minél több és érdekesebb csatarészleteket nyujthassunk olvasóinknak.