* A kassai templom rajzát s ismertetését l. a V. U. 1857. évi 2. számában.