Zsibbasztó rája (Zitterroche, Porpedo).


Zsibbasztó rája (Zitterroche, Porpedo).

A zsibbasztó rája hal, egyike azon ritka állatfajoknak, mellyeknek testébe a természet védfegyverül nagy mennyiségü villanyosságot adott, hogy avval elleneiket megrontsák, ép ugy, mintha azokat mennykőcsapás érné.

E hal teste csaknem egészen kerekalakkal bir, hátul egy farkkal, melly igen hasonlit a csavarhoz, ugy hogy még a legtökélyesb csavargőzös sem bir jobbal.

A régi Galenus állitá, hogy e hal élvezete meggyógyitja a nyavalyatörést, és hogy villanyütései, a főre irányozva, ebből a fájást elüzik. Galenus még azt is állitá, hogy ez állat farka ütéseivel fákat dönt le és sziklákat repeszt; sőt már a villanytáviró is létezett általa, a mennyiben, egyszerü halászok állitásakint, midőn e hal horogra akad, rezgő ütést éreznek, a horgot tartó kézben.

Az eleven zsibbasztó ráját érintő kéz villanyütést érez, millyen a leydeni palaczké, és ez annál tetemesebb, minél erősebb, egészségesebb az állat, melly, ha fölindul, egymásután több illy erős csapást képes osztani. Szájának és légcsövének két oldalán vannak az ő leydeni palaczkjai, vagyis villanytartói félholdalaku szervekként, melly nagy mennyiségü palaczkokkal, vagy hasanyokkal (prismen) látszanak tele lenni. E hasanyok függélyesen és párhuzamosan állnak egymás mellett, meillyet csak az egyik szervben 1100 darabot olvastak meg.

Becquerel boncztani vizsgálatai után állitja, hogy az állat a villanyosságot csupán akaratja által fejében késziti, honnét azt az emlitett két szervbe, mint palaczkba lehuzza. Villanygazdagsága azonban igen sokban függ testének erejétől, egészségétől, a körlég és igy a tengerviz hőmérsékétől.

Ha egy ideig háborgatják, ingerlik, akkor szine megváltozik; puha, sima, sárgás, fekete folttal sűrűn behintett bőre fején s hasaalján tetemesen vörös lesz. A középtengerben, kivált a partokon, nagy mennyiségben találtatik. Két-három rőf hosszura is megnől, s mivel teste kerekalaku, meglehetősen vastag töemget képez. Az átszállitás alatt sokat szenvednek, ugy, hogy villanyosságuk is gyengül; azért vizsgálatot is csak ott a tengerparton tehetni rajta, mire nézve Breschet és Bequerel Velenczét igen alkalmasnak találta.