Szinházi napló.

Péntek, aug. 13. „Nőm meghalt.” Eredeti vigjáték 3 felv. Kövér Lajostól. Az előadás sikerült. Feleki arcza és szemei igen jól fejezte ki a féltékeny férj bárgyuságát, főleg mikor azt mondogatta, hogy: „dejszen van énnekem eszem!” Közönség gyéren.

Szombat, aug. 14. Bignio javára: „Tell Vilmos.” Opera 3 felv. Zenéjét szerzé Rossini. E ritkán látott darab sok élvezetet nyujtott a közönségnek, melly nagy számmal sietett ez este a szinházba. Az előadás jeles volt. A szép hangu s komoly igyekezetü Bigniot kiléptekor a közönség zajos tapssal s koszoruval tisztelte meg.

Vasárnap, aug. 15. „Tamás bátya kunyhója.” Dráma 6 felv. Irta Dumanoir és Dennerry. Réthy és Tóth Soma igen jó kedvü szerecsenek voltak, a karzatot jól mulattatták bohózataikkal. Nyilván tudatni akarták a közönséggel, hogy rabszolgaságuk csak játék. A négerek nagy része szemkörét megkimélte a koromtól, s azért többnyire ugy néztek ki, mintha pápaszemet viseltek volna. Feleki, Szilágyi, Szigeti, Udvarhelyi jól töltötték be helyöket. Ugyanezt kell mondanunk Komlóssy K.-néról. A szivtelen rabszolgakereskedőket ugy képzeljük magunknak, mint a hogy Tóth József előtüntette. Csupán csak azt sajnáljuk, hogy a jó örg Tamás bátyát, kinzói körmei közől senkinek sem jutott eszébe kiszabaditani. Hiába prédikálta szegény mindszüntelen, hogy „csak türelem, az Isten nem hagyja veszni a jó embereket.”

Hétfő, aug. 16. Fetter János ur zongoramüvész hangversenye, villanyosság által öszhangzó öt zongorára. Hamar Leo ur hazánkfiának, természetbuvárnak s a párisi müvészeti, földmivelési és kereskedelmi nemzeti akademia tagjának, találmánya szerint; kinek sikerült a villanydelejes erő segitségével, minden gépezet nélküli közönséges készületü akárhány zongorát a zenerendje szerinti összhangzó működésbe hozhatni; minélfogva egy müvész képes egyszerre akárhány zongorán játszani. A hangverseny részei voltak: 1. „Scylla és Charybdis” tengeri jelenet, öt zongorára; szerzé és előadá Fetter János. 2. „Kardal,” Bellini „Beatrice di Tenda” operájából, a férfi énekkarszemélyzet által. 3. a) „Syrén” Székelytől, b) „A puszta violája,” uj eredeti magyar, zongorára szerzé s az előbbivel előadá Fetter János. 4. „Kardal” Verdi „Macbeth” operájából, az összes énekkar-személyzet által. 5) „Tündértáncz” Villmers Rudolftól, a végső meglepő világitási összhangzással, öt zongorára alkalmazta és előadta Fetter János. – Ezt megelőzte uj szereposztással: „A mai paraszt.” Vigjáték 1 felv. Souvestre Emil után Csepregi. A szinház a bérletszünet daczára egészen megtelt. Az uj találmányu zongorajáték sikerült.

Kedd, aug. 17. Ő cs. kir. Apostoli Felsége, dicsőségesen uralkodó Császárunk születési ünnepének előestéjén, a szinház teljes kivilágitása mellett a „Néphymnuszt” a nemzeti szinház összes személyzete elénekelte. Ezt követte: „Troubadour.” Opera 4 felv. Zenéjét szerzette Verdi.

Szerda, aug. 18. „Czárnő.” Dráma 5 felv. Irta Scribe.

Csütörtök, aug. 19. Bagdanoff Nadejda k. a. a sz. pétervári czári szinház első tánczosnéja, és fivére Bagdanoff Miklós ur első föllépteül: „Gizella” ballet. – Végre tehát föllépett a régóta hiába várt orosz szépség. Majd elmondjuk lábművészetének hatását.