A czikk elején emlitett „Koszoru” czimü diszmű Pesten Landerer és Heckenast nyomdájában látott napvilágot s most könyvárusi uton is kapható. Ára 10 pft. Szerk.