Mint lőn vagyonos emberré ifjabb Adorján Péter.
Elbeszélés, irta PÁLFFY ALBERT.

(Folytatás.)