Előfizetési felhivás

a VASÁRNAPI UJSÁG és POLITIKAI UJDONSÁGOK 1858-diki első félévi folyamára.

Előfizetési ár: A Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonságokkal (Buda-Pesten házhoz hordva vagy vidékre postán küldve):

Egész évre 8 ft.

Félévre (január–juniusig) 4 ft.

Negyed évre (január–mártiusig) 2 ft.

Csupán Vasárnapi Ujság, félévre 2 ft. 30 kr.

Csupán Vasárnapi Ujság, egész évre 5 ft. – kr.

A pénzes levelek bérmentes küldése kéretik. – Tiz előfizetett példányra egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk.

A Vasárnapi Ujság és Politikai Ujdonságok kiadóhivatala (Pesten, egyetem-utcza 4. sz. a.)

Felelős szerkesztő: Pákh Albert.