1857. deczember 27-én (52. szám)

 

Szent István király megkereszteltetése.

Sylvester estéjén.

Tiz millió dollár. Elbeszélés. Irta Jókai Mór.

Nicholson tábornok győzelme Delhi előtt.

TÁRHÁZ.

Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)