1857. deczember 20-án (51. szám)

A „Vasárnapi Ujság” hetenként egyszer nagy negyedrétben egy és fél iven jelenik meg. – Előfizetési dij január–juniusig, azaz: 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton a „Politikai Ujdonságokkal” együtt 4 ft. pp. – Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasitandó.