1857. deczember 13-án (50. szám).

 

Cavaignac tábornok.

Bálványos.

Tiz millió dollár. Elbeszélés. Irta Jókai Mór.

Keletindia rövid ismertetése.

A debreczeni indóház.

Az izraeliták uj imaháza Pesten.

TÁRHÁZ.

Hirdetések (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)