1857. deczember 6-án (49. szám)

 

Kazinczy Ferenc (1759–1831.)

Talaborné asszonyom.

Tiz millió dollár. Elbeszélés. Irta Jókai Mór.

Keletindia rövid ismertetése.

A „Tiszai vasut” fölszenteltetése.

Benares.

TÁRHÁZ.

Hirdetések (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)